Programalama > DELPHI

Etiketler: sayi, bulma, oyunu

Ort. 0
Puan ver:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Randomize;
label1.Caption:=IntToStr(Random(100));
Label1.Visible:=False; // burda label1'i yok ediyor.
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var x,y,tut: integer;
begin
x:=StrToInt(Edit1.Text); // benim girdiğim
y:=StrToInt(Label1.Caption);  // programın random atadığı sayı

if x>y then
tut:=x-y
else
tut:=y-x;
case tut of //karşılaştırmalar
26..100: Label2.Caption:='yuuh!!';
20..25: Label2.Caption:='cok soguk';
15..19 : Label2.Caption:='soguk';
10..14 : Label2.Caption:='ilik';
5..9 : Label2.Caption:='sicak';
1..4 : Label2.Caption:='cok sicak';
0: ShowMessage('Allaha Sukur');
end;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Form1.Close; //programı kapatmak için
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var c:Word;
begin  //programı kapatırken kapatmak için onay alan kod
c:=MessageDlg('Çıkmak istiyor musunuz?',mtConfirmation,[mbYes,mbNo],0);
if c=mrNo then
Action:=caNone;
end;

end.


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.