GİZLİLİK - ANLAŞMA METNİ

 • Üye, HazırKod'un izni olmaksızın HazırKod adına bir girişimde bulunamaz, HazırKod'u temsil edemez ve HazırKod adına bağlayıcı sözler veremez.

 • HazırKod da yer alan her türlü bilginin kullanımından doğabilecek maddi ve manevi zararlardan HazırKod sorumlu tutulamaz. Üye, bu bilgiyi kullanmakla bunu peşinen kabul eder.

 • Üye, HazırKod'un sunmuş olduğu hizmetleri, özlük haklarına saldırıda bulunacak, kişilere, kurumlara veya HazırKod'a hakaret içerecek şekilde kullanamaz.

 • Forum ve ziyaretçi defterine yazılan hertürlü yazının kullanım hakkı HazırKod'a aittir.

 • Üye HazırKod'a gönderdiği dökümanın ilk sahibi olarak, altında ismi ve belirtilmiş ise kendisine ulaşılabilecek adresi belirtilmek koşulu ile, elektronik ve basılı her türlü kullanım ve yayınlama hakkını HazırKod'a tanır ve HazırKod'a tanınan bu hakkın ileride geri alınması söz konusu olamaz.

 • HazırKod'a gönderilen dökümanın HazırKod'da yayınlanıp yayınlanmaması konusunda tek yetkili HazırKod'dur.

 • HazırKod'a gönderilen dökümanın ne zaman, nasıl, hangi formatta ve ne kadar süre ile yayınlanacağına HazırKod karar verir.

 • HazırKod üyesi olmayan kişilerin dökümanları HazırKod'da yayınlanmaz.

 • HazırKod'da yayınlanan dökümanlar haber verilmeksizin ve sebep belirtilmeksizin kaldırılabilir ve/veya içerikleri kısmen veya tamamen değiştirilebilir.

 • HazırKod herhangi bir anda hiçbir sebep belirtmeksizin herhangi bir üyenin üyeliğini iptal etme, hizmete son verme ve/veya hizmetin şeklini değiştirme hakkına sahiptir.

 • Üye, HazırKod'a kaydını tamamlayarak yukarıda bahsi geçen kuralların hepsini peşinen kabul eder ve bu kurallara uymak zorundadir.
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2024 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.