Programalama > VISUAL BASIC


Ort. 0
Puan ver:
16-bit Windows kullanıcı ExitWindows() API fonksiyonu ve 32-bit Windows kullanıcı ExitWindowsEx
***** 16-bit Örnek *****
Project’inizin içine 1 adet commandbutton yerleştirin.Kod: 
Declare Function ExitWindows Lib "user" (ByVal uFlags As Long, ByVal _
dwReserved As integer) As integer
Const EW_REBOOTSYSTEM = &H43
Const EW_RESTARTWINDOWS = &H42
Sub Command1_Click()
Dim iAns As Integer
Dim rVal As Integer
Dim iButtonType as Integer
iButtonType = 4 + 32 ' vbYesNo + vbQuestion
' Kullanıcıya gerçekten çıkmayı istediğini sorar.
iAns = MsgBox("Are you sure you want to exit windows?", iButtonType, _
"Exit Windows")
If iAns = 6 Then ' Evet basıldı ise 
' Çıkış fonksiyonu çağrılır.
rVal = ExitWindows(EW_REBOOTSYSTEM, 0)
End If
End Sub
***** 32-bit Örnek *****
Project’inizin içine 1 adet commandbutton yerleştirin.Kod:
Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal uFlags As Long, _
ByVal dwReserved As Long) As Long
Private Const EWX_LOGOFF = 0
Private Const EWX_SHUTDOWN = 1
Private Const EWX_REBOOT = 2
Private Const EWX_FORCE = 4
Private Sub Command1_Click()
Dim iAns As Integer
Dim rVal As Long
' Kullanıcıya gerçekten çıkmayı istediğini sorar.
iAns = MsgBox("Are you sure you want to exit windows?", vbQuestion Or _
vbYesNo, "Exit Windows")
If iAns = vbYes Then ' Evet basıldı ise
' Windows oturumunu kapatmak için çıkış fonksiyonu çağrılır..
rVal = ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN, 0&)
End If 
End Sub


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.