Programalama > VISUAL BASIC


Ort. 0
Puan ver:
Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal _
hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx _
As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Public Const HWND_TOPMOST = -1
Public Const SWP_NOMOVE = &H2
Public Const SWP_NOSIZE = &H1
Public Const SWP_NOZORDER = &H8
Takip eden module:
Public Sub SetFormTopmost(TheForm As Form)
SetWindowPos TheForm.hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, _
SWP_NOZORDER + SWP_NOMOVE + SWP_NOSIZE
End Sub
SetFormTopmost frmMyForm


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.