Programalama > JAVA - JSP

Etiketler: java, harika, bir, saat

Ort. 0
Puan ver:
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.util.*;

public class saat extends Applet implements Runnable {    
	
    Thread Clock_animation;
    private Image Buffer;
    private Graphics gBuffer;	
		int oldSec,sec,min,hour,day,date,month,counter;
		double pi = 3.14159;
		double pi2 = 2 * pi;
		String second,minute,hours;
		
		String weekday;String Smonth;
		Font a = new Font("Helvetica", Font.ITALIC,24); 
		Font b = new Font("Helvetica", Font.PLAIN,14); 		
		Font c = new Font("Helvetica", Font.PLAIN,18); 	

		Color c1 = new Color(200,200,160);
		Color c2 = new Color(0,120,70);		

    public void init() {			
			
			oldSec=-1;
			
        Buffer=createImage(size().width,size().height);
        gBuffer=Buffer.getGraphics();				

    }		
		
		
    public void start() {
        if (Clock_animation == null) {
            Clock_animation = new Thread (this);
            Clock_animation.start();
        }
    }
    public void stop() {
        if (Clock_animation != null) {
            Clock_animation.stop();
            Clock_animation = null;
        }
    }

    public void run() {
			
        while (true) 
				{					
					try {Clock_animation.sleep (50);}
             catch (Exception e) { }							
            repaint();	
						
						Date d=new Date();
			sec=d.getSeconds();				

			if(sec!=oldSec){
						
				gBuffer.setColor(Color.blue);	
			gBuffer.setFont(a);
			gBuffer.drawString(":",54,83);
			gBuffer.drawString(":",88,83);	
			oldSec=sec;	
			try {Clock_animation.sleep (399);}
             catch (Exception e) { }							
            repaint();	
            
			}	
			
			min=d.getMinutes();
			hour=d.getHours();
			day=d.getDay();
			date=d.getDate();
			month=d.getMonth();
			
			gBuffer.setColor(c1);	
			gBuffer.setFont(a);
			gBuffer.drawString(":",54,83);
			gBuffer.drawString(":",88,83);	
			
			try {Clock_animation.sleep (599);}
             catch (Exception e) { }							
            repaint();

			gBuffer.setColor(c1);
      gBuffer.fill3DRect(0,0,150,180,true);
			gBuffer.fill3DRect(5,5,140,142,true);	
			gBuffer.fill3DRect(5,150,140,25,true);
			
			gBuffer.setColor(Color.yellow);
			gBuffer.drawOval(16,16,118,118);
			
			gBuffer.setFont(a);			

			gBuffer.setColor(Color.blue);
	
			if(hour<10)
				hours="0"+hour;			
			else
				hours=""+hour;

			if(min<10)
				minute="0"+min;			
			else
				minute=""+min;

			if(sec<10)
				second="0"+sec;			
			else
				second=""+sec;

			gBuffer.drawString(hours+" "+minute+" "+second,28,85);
			gBuffer.setColor(Color.green);
			gBuffer.drawString("Talip",50,60);
			gBuffer.drawString("Ozturk",40,105);
			switch(day){
			case 0: weekday="Pazar"; break;
			case 1: weekday="Pazartesi"; break;
			case 2: weekday="Sali"; break;
			case 3: weekday="Carsamba"; break;
			case 4: weekday="Persembe"; break;
			case 5: weekday="Cuma"; break;
			case 6: weekday="Cumartesi"; break;
			}
			gBuffer.setColor(Color.red);
			gBuffer.setFont(b);
			gBuffer.drawString(weekday,22,168);	

			gBuffer.setFont(c);
			gBuffer.setColor(c2);
			if(date>9)
			gBuffer.drawString(""+date,64,169);
			else			
				gBuffer.drawString("0"+date,64,169);				
			
			
			switch(month){
			case 0: Smonth="Ocak"; break;
			case 1: Smonth="Subat"; break;
			case 2: Smonth="Mart"; break;
			case 3: Smonth="Nisan"; break;
			case 4: Smonth="Mayis"; break;
			case 5: Smonth="Haziran"; break;
			case 6: Smonth="Temmuz"; break;
			case 7: Smonth="Agustos"; break;
			case 8: Smonth="Eylul"; break;
			case 9: Smonth="Ekim"; break;
			case 10: Smonth="Kasim"; break;
			case 11: Smonth="Aralik"; break;

			}
			gBuffer.setFont(b);
			gBuffer.setColor(Color.red);
			gBuffer.drawString(Smonth,105,168);

			double sv = sec * pi2 / 60.0;
			int sx=(int)(70+59*Math.sin(sv));
			int sy=(int)(70-59*Math.cos(sv));			
			gBuffer.fillOval (sx,sy,10,10);
			}  			
    }

		public void update(Graphics g) {
        paint(g);
    }
    
    public void paint(Graphics g) {
			g.drawImage (Buffer,0,0, this);				
    }
} Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.