Programalama > VISUAL BASIC

Etiketler: hesap, makinesi

Ort. 0
Puan ver:
Dim sonuc, durum, durum2, durum3, islem, adet
Private Sub hafiza(durum)
Static sayi, toplam
Select Case durum
Case 1: toplam = toplam + sayi
Case 2: sayi = Val(Giris)
Case 3: Giris = Str(Giris) + Str(sayi)
Case 4: sayi = 0
End Select
End Sub

Private Sub Btn0_Click()
Giris = Giris + "0"
End Sub

Private Sub Btn1_Click()
If durum = 0 Or durum3 = 0 Then
Giris = "1"
Else
Giris = Giris + "1"
End If
durum = 1
durum3 = 1
adet = 0
End Sub

Private Sub Btn2_Click()
If durum = 0 Or durum3 = 0 Then
Giris = "2"
Else
Giris = Giris + "2"
End If
durum = 1
durum3 = 1
adet = 0
End Sub

Private Sub Btn3_Click()
If durum = 0 Or durum3 = 0 Then
Giris = "3"
Else
Giris = Giris + "3"
End If
durum = 1
durum3 = 1
adet = 0
End Sub

Private Sub Btn4_Click()
If durum = 0 Or durum3 = 0 Then
Giris = "4"
Else
Giris = Giris + "4"
End If
durum = 1
durum3 = 1
adet = 0
End Sub

Private Sub Btn5_Click()
If durum = 0 Or durum3 = 0 Then
Giris = "5"
Else
Giris = Giris + "5"
End If
durum = 1
durum3 = 1
adet = 0
End Sub

Private Sub Btn6_Click()
If durum = 0 Or durum3 = 0 Then
Giris = "6"
Else
Giris = Giris + "6"
End If
durum = 1
durum3 = 1
adet = 0
End Sub

Private Sub Btn7_Click()
If durum = 0 Or durum3 = 0 Then
Giris = "7"
Else
Giris = Giris + "7"
End If
durum = 1
durum3 = 1
adet = 0
End Sub

Private Sub Btn8_Click()
If durum = 0 Or durum3 = 0 Then
Giris = "8"
Else
Giris = Giris + "8"
End If
durum = 1
durum3 = 1
adet = 0
End Sub

Private Sub Btn9_Click()
If durum = 0 Or durum3 = 0 Then
Giris = "9"
Else
Giris = Giris + "9"
End If
durum = 1
durum3 = 1
adet = 0
End Sub

Private Sub BtnAyrac_Click()
If adet = 0 Then
Giris = Giris + "."
End If
adet = 1
End Sub

Private Sub BtnBol_Click()
Static a
a = a + 1
If durum = 1 Then
If a = 1 Then
sonuc = Val(Giris)
Else
sonuc = sonuc / Val(Giris)
Giris = sonuc
a = 0
End If
End If
durum = 0
islem = 4
adet = 0
End Sub

Private Sub BtnC_Click()
sonuc = 0
Giris = "0"
End Sub
Private Sub BtnCarp_Click()
On Local Error Resume Next
Static a
a = a + 1
If durum = 1 Then
If a = 1 Then
sonuc = Val(Giris)
Else
sonuc = sonuc * Val(Giris)
Giris = sonuc
a = 0
End If
End If
durum = 0
islem = 3
adet = 0
End Sub
Private Sub BtnCE_Click()
Giris = "0"
End Sub
Private Sub BtnCikar_Click()
Static a
a = a + 1
If durum = 1 Then
If a = 1 Then
sonuc = Val(Giris)
Else
sonuc = sonuc - Val(Giris)
Giris = sonuc
End If
End If
durum = 0
islem = 2
adet = 0
End Sub
Private Sub BtnEsit_Click()
Select Case islem
Case 1: BtnTopla_Click
Case 2: BtnCikar_Click
Case 3: BtnCarp_Click
Case 4: BtnBol_Click
End Select
End Sub
Private Sub BtnEvrensel_Click()
On Local Error Resume Next
Giris = 1 / sonuc
durum = 0
End Sub
Private Sub BtnGeri_Click()
On Local Error Resume Next
Giris = Left(Giris, Len(Giris) - 1)
If Giris = "" Then
Giris = "0"
ElseIf Giris = "0" Then
Giris = "0"
End If
End Sub
Private Sub BtnKarekok_Click()
sonuc = Sqr(Val(Giris))
Giris = sonuc
durum = 0
End Sub
Private Sub BtnMarti_Click()
hafiza (1)
End Sub
Private Sub BtnMC_Click()
hafiza (4)
Label1 = ""
End Sub
Private Sub BtnMR_Click()
hafiza (3)
End Sub
Private Sub BtnMS_Click()
hafiza (2)
Label1 = "M"
End Sub
Private Sub BtnTopla_Click()
If durum = 1 Then
sonuc = sonuc + Val(Giris)
Giris = sonuc
End If
durum = 0
islem = 1
adet = 0
End Sub
Private Sub BtnYuzde_Click()
On Local Error Resume Next
Giris = sonuc / 100
durum = 0
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
Giris = 0 - Val(Giris)
End Sub

Private Sub Giris_Change()
If MnGrupla.Checked = True Then
Giris = Format(Giris, "###,###")
Giris.Refresh
Else
Giris = Format(Giris, "######")
Giris.Refresh
End If
End Sub
Private Sub Giris_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Select Case KeyAscii
Case 65 To 122: KeyAscii = 0
Case 199: KeyAscii = 0
Case 208: KeyAscii = 0
Case 214: KeyAscii = 0
Case 220: KeyAscii = 0
Case 221: KeyAscii = 0
Case 222: KeyAscii = 0
Case 231: KeyAscii = 0
Case 240: KeyAscii = 0
Case 246: KeyAscii = 0
Case 252: KeyAscii = 0
Case 253: KeyAscii = 0
Case 254: KeyAscii = 0
Case 42 To 47: KeyAscii = 0
End Select
End Sub
Private Sub MnBilimselGor_Click()
MnBilimsel.Checked = Not MnBilimsel.Checked
MnStandart.Checked = Not MnBilimsel.Checked
End Sub
Private Sub MnGrupla_Click()
MnGrupla.Checked = Not MnGrupla.Checked
If MnGrupla.Checked = True Then
Giris = Format(Giris, "###,###")
Giris.Refresh
Else
Giris = Format(Giris, "######")
Giris.Refresh
End If
End Sub
Private Sub MnKopyala_Click()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText Giris.SelText
End Sub

Private Sub MNProgramHakkinda_Click()
Reklam.Show 1
End Sub
Private Sub MnStandartGor_Click()
MnStandart.Checked = Not MnStandart.Checked
MnBilimsel.Checked = Not MnStandart.Checked
End Sub
Private Sub MnYapistir_Click()
Giris = Giris + Clipboard.GetText
End Sub


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.