Programalama > ASP.NET

Asp.net’te tarih ve saat fonksiyonunu datetime nesnesiyle belirtiyoruz.
Datetime synyfynyn çe?itli örnekleri a?a?ydaki gibidir.

Tam Zaman: 4/5/2003 5:14:27 AM
Ay: 4
Gün: 30
Ayyn Kaçyncy Günü: 5
Haftanyn hangi Günü: Saturday

Klasik görünüm: 4/5/2003
Uzun Format Tarih :Saturday, April 05, 2003
Saat: 5:14 AM
Kysa Format Tarih: 5:14:27 AM
Saat: 5 - Dakika: 14 - Saniye: 27


A?a?ydaki örnek yukaryda gördü?ümüz formatlaryn uygulany? ?eklini gösteriyor

<script language="VB" runat="server">
Dim tarihim as New DateTime
Sub Page_Load(Source as Object, E as EventArgs)
tarihim=DateTime.Now

	lbltam.text=tarihim
	lblay.text=tarihim.Month
	lblDaysinMonth.Text= tarihim.DaysInMonth(MyDate.Year, MyDate.Month)
	lblDayofMonth.Text= tarihim.Day
	lblDayofWeek.Text= tarihim.DayofWeek.ToString
	lblDate.text= tarihim.Date

	lblD.text=tarihim.ToString("D") 'Long Date
	lblTime.text=tarihim.ToString("t")
	lbluzunzaman.text=tarihim.ToLongTimeString
	lblsaat.text=tarihim.Hour
	lbldakika.text=tarihim.Minute
	lblsaniye.text=tarihim.Second

End Sub

</script>
<html>
<head>
	
	<title>Tarih ve Saat Gösterimi</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<table width="100%">	<tr>
		<td align="Left" valign="Top"><b>Tam Zaman:</b> 
<asp:Label ID="lbltam" runat="server" /><br> 
<b>Ay: </b> <asp:Label ID="lblay" runat="server" /><br> 
<b>Ayyn Kaçyncy Günü:</b> <asp:Label ID="lblDaysinMonth" runat="server" /><br> 
<b>Ayyn Hangi Günüb> <asp:Label ID="lblDayofMonth" runat="server" /><br> 
<b>Haftanyn Hangi Günü:</b> <asp:Label ID="lblDayofWeek" runat="server" />
		</td>
		<td align="Left" valign="Top"><b>Kysa Tarih: </b> 
<asp:Label ID="lblDate" runat="server" /><br> 
<b>Uzuntarih </b> <asp:Label ID="lblD" runat="server" /><br> 
<b>Saat: </b> <asp:Label ID="lblTime" runat="server" /><br> 
<b>Uzun Saat:</b> <asp:Label ID="lbluzunzaman" runat="server" /><br> 
<b>Saat: </b> 
<asp:Label ID="lblssat" runat="server" /><b> - Dakika </b>
<asp:Label ID="lbldakika" runat="server" /><b> - Saniye: </b> 
<asp:Label ID="lblsaniye" runat="server" />
		</td>
	</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.