Programalama > ASP


Ort. 0
Puan ver:
<%
Sub LogActiveUser
Dim strActiveUserList
Dim intUserStart, intUserEnd
Dim strUser
Dim strDate

strActiveUserList = Application("ActiveUserList")

If Instr(1, strActiveUserList, Session.SessionID) > 0 Then
Application.Lock
intUserStart = Instr(1, strActiveUserList, Session.SessionID)
intUserEnd = Instr(intUserStart, strActiveUserList, "|")
strUser = Mid(strActiveUserList, intUserStart, intUserEnd - intUserStart)
strActiveUserList = Replace(strActiveUserList, strUser, Session.SessionID & ":" & Now())
Application("ActiveUserList") = strActiveUserList
Application.UnLock
Else
Application.Lock
Application("ActiveUsers") = CInt(Application("ActiveUsers")) + 1
Application("ActiveUserList") = Application("ActiveUserList") & Session.SessionID & ":" & Now() & "|"
Application.UnLock
End If
End Sub

Sub ActiveUserCleanup
Dim ix
Dim intUsers
Dim strActiveUserList
Dim aActiveUsers
Dim intActiveUserCleanupTime
Dim intActiveUserTimeout

intActiveUserCleanupTime = 1 
intActiveUserTimeout = 20

If Application("ActiveUserList") = "" Then Exit Sub

If DateDiff("n", Application("ActiveUsersLastCleanup"), Now()) > intActiveUserCleanupTime Then

Application.Lock
Application("ActiveUsersLastCleanup") = Now()
Application.Unlock

intUsers = 0
strActiveUserList = Application("ActiveUserList")
strActiveUserList = Left(strActiveUserList, Len(strActiveUserList) - 1)

aActiveUsers = Split(strActiveUserList, "|")

For ix = 0 To UBound(aActiveUsers)
If DateDiff("n", Mid(aActiveUsers(ix), Instr(1, aActiveUsers(ix), ":") + 1, Len(aActiveUsers(ix))), Now()) > intActiveUserTimeout Then
aActiveUsers(ix) = "XXXX"
Else
intUsers = intUsers + 1
End If 
Next

strActiveUserList = Join(aActiveUsers, "|") & "|"
strActiveUserList = Replace(strActiveUserList, "XXXX|", "")

Application.Lock
Application("ActiveUserList") = strActiveUserList
Application("ActiveUsers") = intUsers
Application.UnLock

End If

End Sub

%>

<%

Call LogActiveUser()
Call ActiveUserCleanup()

Response.Write "Şu anda sitede " & Application("ActiveUsers") & " adet kullanıcı mevcut."

%>


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2021 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.