Programalama > DELPHI

Bu function nasil kullanacaksiniz
s icinde index.htm gelir. artik siz bu S stringin icinde istediginiz gibi kontrollerinizi yapabilirsiniz :) 
32 K kucuk ise bu yontemi deneyin. daha buyuk bir dosya ise once bunu diskinize kaydetmeniz gerekir. o zamanda 
procedure gy_DownloadFile_to_file(const Url: string;File1,File2: String; Obj:TObject); kullanin

var s: string;
begin 
  s := gy_DownloadFile_to_str('http://www.koala-yazilim.tk/index.htm');
end;
---------------------------------------------------
uses wininet;
...
function gy_DownloadFile_to_str(const Url: string): string;
var
 NetHandle: HINTERNET;
 UrlHandle: HINTERNET;
 Buffer: array[0..1024] of Char;
 BytesRead: dWord;
begin
 Result := ";
 NetHandle := InternetOpen('Delphi 5.x', INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, nil, nil, 0);

 if Assigned(NetHandle) then
 begin
  UrlHandle := InternetOpenUrl(NetHandle, PChar(Url), nil, 0, INTERNET_FLAG_RELOAD, 0);

  if Assigned(UrlHandle) then
   { UrlHandle valid? Proceed with download }
  begin
   FillChar(Buffer, SizeOf(Buffer), 0);
   repeat
    Result := Result + Buffer;
    FillChar(Buffer, SizeOf(Buffer), 0);
    InternetReadFile(UrlHandle, @Buffer, SizeOf(Buffer), BytesRead);
   until BytesRead = 0;
   InternetCloseHandle(UrlHandle);
  end
  else
   { UrlHandle is not valid. Raise an exception. }
   raise Exception.CreateFmt('Cannot open URL %s', [Url]);

  InternetCloseHandle(NetHandle);
 end
 else
  { NetHandle is not valid. Raise an exception }
  raise Exception.Create('Unable to initialize Wininet');
end;


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.