Programalama > ASP.NET

<%@ Page Language=VB Debug=true %>
<script runat=server>
Sub SubmitButton_Click(Source As Object, e As EventArgs)
  MyFile.PostedFile.SaveAs("c:\upload\" & txtFileSaveAs.Value)
  TheMessage.InnerHTML = "Dosya Yüklendi!"
End Sub
</SCRIPT>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> HTMLInputFile Control ile Dosya Upload Y?lemi </TITLE>
</HEAD>
<BODY LEFTMARGIN="40" TOPMARGIN="80">
<form enctype="multipart/form-data" runat="server">
Yüklenecek dosya:
<BR>
<input id="MyFile" type="file" runat="server">
<BR><BR>
Dosyanyn farkly kaydedilecek ady:(Örn:Deneme.doc)<BR>
<input id="txtFileSaveAs" type="text" runat="server">
<BR><BR>
<span  id="TheMessage"  runat="server”>
</span>
<BR><BR>
<input runat="server" type=button  value="Yükle" OnServerClick="SubmitButton_Click" >
</Font>
</Form>
</BODY>
</HTML>

Bu yazdy?ymyz sayfada upload edece?imiz dosyalar C:\Upload klasörü içine gönderiyoruz. Formun kodlama tipini “multipart/form-data “ olarak belirliyoruz.Bu HTMLForm synyfynyn özelli?inden kaynaklanyyor.E?er bunu yazmazsanyz upload i?leminiz çaly?mayacaktyr. 
Dosya yüklerken kaydedilen dosya normalde orijinal adyny korur.Fakat yukarydaki örnekte sadece dosyanyn kendinisini almak için Path.GetFileName kullanylmady.Dosyanyn adyny de?i?tirmek için FileInput.PostedFile.FileName özelli?inden yararlanyldy.Bu da dosyanyn adyny istedi?imiz gibi de?i?tirmemizi sa?lady. 

 
	
Di?er bir önemli nokta ise dosya yükleme i?lemi kullanyrken web.config dosyasynda bir takym önemli ayarlamalar yapmak gerekiyor.Sitenizin güvenli?i için yapylan bu ayarlamalarda yüklenen dosyanyn boyutunu, uzantysyny belirlenir.Bunu sa?layan da httpRuntime synyfydyr.Örne?in dosyanyn boyutunu ayarlamak için web.config dosyasyndaki ayarlama a?a?ydaki gibi olabilir:
	
<system.web>

<httpRuntime maxRequestLength=”4096” />
	
</system.web>
	 
Not: Di?er web.config ayarlary atlanmy?tyr.Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.