Programalama > ASP

Etiketler: asp, ile, hava, durumu, bilgileri

Ort. 0
Puan ver:
<% 
const Request_GET = 2 
Dim haberURL, haberim, basliklar 
haberURL = "http://www.tr.net" 
Set alma = CreateObject("SOFTWING.ASPtear" ) 
On Error Resume Next 
haberim = alma.Retrieve(haberURL, Request_GET, "" , "" , "" ) 
If Err.Number <> 0 Then 
Response.Write "HATA!!!!!!! Lütfen Sayfayi Yeniden Yükleyiniz... " 
Response.End 
End If 
dim baslangic , bitis 
baslangic = "<table border=0 cellpadding=0 cellcpacing=0>" 
bitis = "</table>" 
dim x , abc 
x = 0 
abc = 0 
dim lale 
lale = "" 
Do Until abc = 2 
x = x + 1 
If Mid(haberim,x,Len(bitis)) = bitis and abc = 1 Then 
abc = abc + 1 
End If 
If Mid(haberim,x,Len(baslangic)) = baslangic Then 
abc = abc + 1 
Else 
If abc = 1 Then 
lale = lale + Mid(haberim,x,1) 
End If 
End If 
Loop 
Function seklesok(hammadde) 
Dim gecicigeyik 
gecicigeyik = hammadde 
gecicigeyik = Replace(gecicigeyik, "" , "" , 1, -1, 1) 
gecicigeyik = Replace(gecicigeyik, "" , "" & vbCrLf, 1, -1, 1) 
seklesok = gecicigeyik 
End Function 
Response.Write "<" 
Response.Write seklesok(lale) 
Response.Write "</table>" 
%> 


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.