Programalama > HTML

Etiketler: sayısal, loto, sonuçları

Ort. 0
Puan ver:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html><!-- InstanceBegin template="/Templates/anayapi.dwt" codeOutsideHTMLIsLocked="false" -->
<head>
<!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" -->
<title>Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü - Sayısal Loto Sonuçları</title>
<!-- InstanceEndEditable --><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
<!-- InstanceBeginEditable name="head" --><!-- InstanceEndEditable -->
<link href="mp.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 9px}
-->
</style>
</head>

<body>
<table width="700" border="0" align="center">
 <tr>
  <td>
  <p align="center"><img border="0" src="ss.gif" width="273" height="46"></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><div align="center"><!-- InstanceBeginEditable name="icerik" -->
   <table width="700" border="0">
    <tr>
     <td><p align="justify" class="manabas">
      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="700" height="275">
       <param name="movie" value="swf/sloto.swf">
       <param name="quality" value="High">
       <param name="_cx" value="18521">
       <param name="_cy" value="7276">
       <param name="FlashVars" value>
       <param name="Src" value="swf/sloto.swf">
       <param name="WMode" value="Window">
       <param name="Play" value="0">
       <param name="Loop" value="-1">
       <param name="SAlign" value>
       <param name="Menu" value="-1">
       <param name="Base" value>
       <param name="AllowScriptAccess" value>
       <param name="Scale" value="ShowAll">
       <param name="DeviceFont" value="0">
       <param name="EmbedMovie" value="0">
       <param name="BGColor" value>
       <param name="SWRemote" value>
       <param name="MovieData" value>
       <param name="SeamlessTabbing" value="1">
       <param name="Profile" value="0">
       <param name="ProfileAddress" value>
       <param name="ProfilePort" value="0">
       <param name="AllowNetworking" value="all">
       <param name="AllowFullScreen" value="false">
       <embed src="swf/sloto.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="275"></embed></object>
     </p>
      <div align="right"><span class="icyazi">1996 - 2004 yılları arası çekiliş sonuçları için tıklayınız ... <a href="sayisallotosonucarsiv.html">&gt;&gt;&gt;</a></span></div></td>
    </tr>
   </table>
  <!-- InstanceEndEditable --></div></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><div align="center"><font size="4">
   <a href="http://www.djcann.azbuz.com/"><font size="3" color="#FFFF00">
   <span style="background-color: #008000">www.djcann.azbuz.com </span>
   </font></a></font><font color="#FFFF00">
   <span style="background-color: #008000">&nbsp; istediğiniz </span>
   <span style="background-color: #008000">htlm</span><span style="background-color: #008000"> 
   kodu bulunur </span><span style="background-color: #008000">iletşim</span><span style="background-color: #008000"> 
   siteyi tıklatın</span></font></div></td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="altbaslik">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="altbaslik"><div align="center"></div></td>
 </tr>
</table>
</body>
<!-- InstanceEnd --></html>

djcann
www.djcann.azbuz.com


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.