Programalama > ASP


Ort. 0
Puan ver:
<% 
adres = "http://www.meteor.gov.tr/pages/sonhavat.htm"   

On Error Resume Next 
Set Tear = Server.CreateObject("Softwing.AspTear" )  
strVeri = Tear.Retrieve(adres,2, "" ,"" ,"" ) 

If Err <> 0 Then 
Response.Write "Bir hata olustu, açiklamasi: " & Err.Description  
Response.End  
End If 

tahminler = InStr(1,strVeri,"SICAKLIKLARI DA SOYLE OLACAK" )  
strHavadurumu = Mid(strVeri,tahminler+38,150) 
%>  

<font size="2" face="Verdana"><b><%=Date() %></b> tarihli Hava Tahmini söyledir: <p>  
<b><%=strHavadurumu %></b> </font> 
</body>  
</html> Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.