Programalama > VISUAL BASIC

Etiketler: formu, herhangi, bir, yere, tasimak

Ort. 0
Puan ver:
Private Declare Function SendMessage Lib "User32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Declare Sub ReleaseCapture Lib "User32" ()

Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
Const HTCAPTION = 2
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Dim lngReturnValue As Long
If Button = 1 Then
'Pencere Yakalanıyor
Call ReleaseCapture
' Forma mesaj yollanıyor
lngReturnValue = SendMessage(Me.hWnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0&)
End If
End Sub
Private Sub Form_Paint()
FontSize = 12
Me.Print "Formu taşımak için herhangi bir yere tıklayarak sürükleyiniz."
End Sub


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.