Programalama > JAVA SCRIPT

Etiketler: bfzd, v.1.1, birak, fontu

Ort. 0
Puan ver:
BFZD© NASIL KURULUR?
--------------------------------------------------------------------------------

1-) Derlemiş ve yazmış olduğum BFZD© Javascript dosyasını aşağıdan seçerek sitenizin ana klasörüne bfzd.js olarak kaydedin.

2-) Sayfanızın 
 <HEAD>.... </HEAD> tagları arasına 
 <SCRIPT type="text/javascript" SRC="bfzd.js"></SCRIPT > 

   ekleyin böylece sayfanız BFZD© sisteminin kodlarını kullanabilir hale gelecektir.

3-) Sayfanızın açılır açılmaz kullanıcının sistemindeki fontları tarayıp liste oluşturabilmesi için en başta çalışması gereken fnInit fonksiyonu için sadece sayfanızın BODY tagına

  <BODY .... onload="fnInit();" >  ekleyin. 


4-) BFZD© Toolbarını (araç çubuğunu ) oluşturan kod aşağıdadır. 
   Seçerek Web sayfanızda Toolbarın görünmesini istediğiniz uygun bir yere yapıştırın.

  <script> BFZDToolbar(); </script>

5-) Son olarak yazısının değişebilmesini istediğiniz sayfanızın içine yazıyı içine alacak şekilde
   <SPAN id=oDiv>  
     .... 
     Yazıtipi değişebilen yazınız, sayfanız ...... 
      .... 
   </SPAN> 
kodlarını ekleyin . 


// bfzd.js BFZD baslıyor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Sayfanin ilk açilista ayarlari otomatik olarak yapmasini saglar.
function fnInit(){


var fontname, fontpunto, stil,renk,ii,i,j,kac,ne;
  //for (ii=0; i<document.all.length; ii++)
 //    document.all(ii).unselectable = "off";
  oDiv.unselectable = "off";
  getSystemFonts();
  sortSelect(document.getElementById("oSelect"))
	
// Renk kutusu olusturulur.
 var say=0 // Deniz Dursun (Scud) Renk seçici. Tesekkürler. :)
 renkdizi=new Array("00","33","66","99","CC","ff"); 
 for(i=0;i<6;i++){
   for(k=0;k<6;k++){
     for(l=0;l<6;l++){
		   var renk=renkdizi[i]+renkdizi[k]+renkdizi[l];
			 var renkoption  = document.createElement("OPTION");
       renkoption.text = "     ";
       renkoption.value = renk;
			 renkoption.style.background=renk;

       document.getElementById("renkselect").add(renkoption);
 } }  }

// varsa cookie okunur.	Gelen degerler neyse comboboxlarda seçilir.
  fontname = getCookie("fontname");
  fontpunto = getCookie("fontpunto");
  stil   = getCookie("stil");
  renk   = getCookie("renk");
  
  if (fontname==null) { fontname="Verdana"; }
  kac= (document.getElementById("oSelect").length);
  for (var j=0; j<kac-1; j++) {
    if (fontname == document.getElementById("oSelect").options[j].text){
        document.getElementById("oSelect").options[j].selected=true; }
  }
  ChangeFontum()
  
  
  if (fontpunto==null) { fontpunto="12"; }
  kac=(document.getElementById("puntoselect").length);
  for (var j=0; j<kac-1; j++) {
    if (fontpunto == document.getElementById("puntoSelect").options[j].text){
       document.getElementById("puntoSelect").options[j].selected=true; }
  }
  ChangePuntom()

  if (stil==null) { stil="normal"; }
  kac= (document.getElementById("stilselect").length);
  for (var j=0; j<kac-1; j++) {
    if (stil == document.getElementById("stilselect").options[j].text){
       document.getElementById("stilselect").options[j].selected=true; }
  }
  ChangeStilim()


  if (renk!="") {
    kac= (document.getElementById("renkselect").length);
    for (var j=0; j<kac-1; j++) {
      if (renk == document.getElementById("renkselect").options[j].value){
        document.getElementById("renkselect").options[j].selected=true; }
    }
  }
  ChangeRengim()
  
}

//--------------- Kullanicinin sistem fontlari listelenir.
function getSystemFonts()
{ 

var a=dlgHelper.fonts.count;
var fArray = new Array();
var oOption = document.createElement("OPTION");

oOption.text = " Fontunuzu Seçiniz.";
oOption.value = "0";
document.getElementById("oSelect").add(oOption);
for (i = 1;i < dlgHelper.fonts.count;i++)
	{ 
		fArray[i] = dlgHelper.fonts(i);
		var oOption = document.createElement("OPTION");
		
		oOption.text = fArray[i];
		oOption.Value = i;
//		oOption.style.fontFamily = fArray[i];
		
		document.getElementById("oSelect").add(oOption);	
	} 
}

//--------------- Font combobox alfabetik siralanir.
function sortSelect(obj) // http://www.mattkruse.com Free use but not re-distrubed
{
 var dizi = new Array();
 if (obj.options==null) { return; }
 for (var i=0; i<obj.options.length; i++) {
		dizi[dizi.length] = new Option( obj.options[i].text, obj.options[i].value, obj.options[i].defaultSelected, obj.options[i].selected) ;
		}
	dizi = dizi.sort( 
		function(a,b) { 
			if ((a.text+"") < (b.text+"")) { return -1; }
			if ((a.text+"") > (b.text+"")) { return 1; }
			return 0;
			} 
		); 
	  	for (var i=0; i<dizi.length; i++) {
		obj.options[i] = new Option(dizi[i].text, dizi[i].value, dizi[i].defaultSelected, dizi[i].selected);
		}

}
//--------------- Hangi font seçilirse yazi o fonta degistirilir.
function ChangeFont(){
var sSelection = document.getElementById("oSelect").options[document.getElementById("oSelect").selectedIndex].text;
document.execCommand("FontName",false,sSelection);
} 

function ChangeFontum(){
var sSelection = document.getElementById("oSelect").options[document.getElementById("oSelect").selectedIndex].text;
  document.getElementById("oDiv").style.fontFamily = sSelection;
} 
//--------------- Hangi font büyüklügü seçilirse yazi o puntoya degistirilir.
function ChangePuntom(){
var sSelectionpunto = document.getElementById("puntoselect").options[document.getElementById("puntoselect").selectedIndex].text;
  document.getElementById("oDiv").style.fontSize = sSelectionpunto;
} 
//--------------- Hangi font stili seçilirse yazi o stile degistirilir.
function ChangeStilim(){
var sSelectionstil =  document.getElementById("stilselect").options[document.getElementById("stilselect").selectedIndex].value;

if (sSelectionstil == "bold") { 
  document.getElementById("oDiv").style.fontWeight ="bold";
  document.getElementById("oDiv").style.fontStyle = "normal";
}  
if (sSelectionstil == "normal") {
  document.getElementById("oDiv").style.fontStyle = "normal";	
  document.getElementById("oDiv").style.fontWeight = "normal";
}
if (sSelectionstil == "italic") {
  document.getElementById("oDiv").style.fontWeight = "normal";
  document.getElementById("oDiv").style.fontStyle = "italic"
}
if (sSelectionstil == "kalinitalic") {
  document.getElementById("oDiv").style.fontWeight = "bold";
  document.getElementById("oDiv").style.fontStyle = "italic"
}
} 
//--------------- Hangi font rengi seçilirse yazi o renge degistirilir.
function ChangeRengim(){
var sSelectionrenk = document.getElementById("renkselect").options[document.getElementById("renkselect").selectedIndex].value;
  document.getElementById("oDiv").style.color=sSelectionrenk;
}
//--------------- Cookieye o anda yapilan seçimler yazilir. 12 ay silinmez
function fontayarkaydet()
{
	if (navigator.cookieEnabled) {
 	  var sSelection    = document.getElementById("oSelect").options[document.getElementById("oSelect").selectedIndex].text;
    var sSelectionpunto = document.getElementById("puntoselect").options[document.getElementById("puntoselect").selectedIndex].text;
    var sSelectionstil  = document.getElementById("stilselect").options[document.getElementById("stilselect").selectedIndex].text;
    var sSelectionrenk  = document.getElementById("renkselect").options[document.getElementById("renkselect").selectedIndex].value;

		sonTarih = new Date
		sonTarih.setMonth(sonTarih.getMonth()+12)	
		document.cookie = "fontname="+sSelection+"; expires="+sonTarih.toGMTString()
		document.cookie = "fontpunto="+sSelectionpunto+"; expires="+sonTarih.toGMTString()
		document.cookie = "stil="+sSelectionstil+"; expires="+sonTarih.toGMTString()
		document.cookie = "renk="+sSelectionrenk+"; expires="+sonTarih.toGMTString()
	} else {
	  alert("Cookie yazma izni yok. Lütfen Internet ayarlarindan açiniz")
	}
}
//--------------- Sayfa yüklenirken cookie de daha önce kaydedilmis ayarlari bulup getirir.
function getCookie(cookieName) { 

if (navigator.cookieEnabled) 
{
  cookieString=document.cookie
  cookieName+="="
  if (cookieString.length > 0) {  
		i=cookieString.indexOf(cookieName)
    if (i!=-1) {
      i += cookieName.length
      j = cookieString.indexOf(";",i)
      if (j==-1) {j = cookieString.length}
      return unescape(cookieString.substring(i,j))
    }
   }
	return null
} 
else {
	  alert("Cookie yazma izni yok. Lütfen Internet ayarlarindan açiniz")
 	}
}

//--------------- Sayfadaki BFZD Toolbarini çizer.
function BFZDToolbar() { 

<!--Font için nesne. ASIL OLAY BU NESNE : BU NESNE OLMADAN SISTEM YÜRÜMEZ:-->
// Object tanimlamasi mümkün oldugunca sayfanin ilk kodlarinda tanimlanmalidir. Yoksa Internet Explorer kilitlenebilir.
document.writeln(' <OBJECT id=dlgHelper CLASSID="clsid:3050f819-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b" width="0px" height="0px"></OBJECT> ');
//Toolbar çiziliyor.
document.writeln('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td valign="middle" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-style: normal; font-weight: normal">');
document.writeln(' <form name="form2" method="post" action="konu.asp?id=<%=id%>&sayfa=<%=sayfa%>&stilkaydet=1" style="display:inline" > ');
document.writeln('			Yazitipi:');
document.writeln('			<SELECT name="oSelect"  style="border: 1px #666666 dotted;font-family:Tahoma, Verdana, Arial;font-size: 9px;color: #0066CC;background-color: #FFFFFF; "  id="oSelect" onchange="ChangeFontum()"> ');
document.writeln('             </SELECT> ');
document.writeln('			 Punto: ');
document.writeln('			<SELECT name="puntoselect"  style="border: 1px #666666 dotted;font-family:Tahoma, Verdana, Arial;font-size: 9px;color: #0066CC;background-color: #FFFFFF; " id="puntoselect" onchange="ChangePuntom()"> ');
document.writeln('			 <option value="8">8</option> ');
document.writeln('			 <option value="9">9</option> ');
document.writeln('			 <option value="10">10</option> ');
document.writeln('			 <option value="11">11</option> ');
document.writeln('			 <option value="12">12</option> ');
document.writeln('			 <option value="13">13</option> ');
document.writeln('			 <option value="14">14</option> ');
document.writeln('			 <option value="16">16</option> ');
document.writeln('			 <option value="18">18</option> ');
document.writeln('			 <option value="20">20</option> ');
document.writeln('			 <option value="22">22</option> ');
document.writeln('			 <option value="24">24</option> ');
document.writeln('			 <option value="26">26</option> ');
document.writeln('			 <option value="28">28</option> ');
document.writeln('			 <option value="30">30</option> ');
document.writeln('			 <option value="32">32</option> ');
document.writeln('			 <option value="34">34</option> ');
document.writeln('			 <option value="36">36</option> ');
document.writeln('			 <option value="48">48</option> ');
document.writeln('			 <option value="72">72</option> ');
document.writeln('			 <option value="96">96</option> ');
document.writeln('            </SELECT> ');
document.writeln('			 Stil: ');
document.writeln('			<SELECT name="stilselect"  style="border: 1px #666666 dotted;font-family:Tahoma, Verdana, Arial;font-size: 9px;color: #0066CC;background-color: #FFFFFF; " id="stilselect" onchange="ChangeStilim()"> ');
document.writeln('			 <option value="bold">Kal&#253;n</option> ');
document.writeln('			 <option value="normal">Normal</option> ');
document.writeln('			 <option value="italic">Italik</option> ');
document.writeln('			 <option value="kalinitalic">Kal&#253;n Italik</option> ');
document.writeln('			</SELECT> ');
document.writeln(' Renk:       ');
document.writeln('<SELECT name="renkselect"  style="border: 1px #666666 dotted;font-family:Tahoma, Verdana, Arial;font-size: 9px;color: #0066CC;background-color: #FFFFFF; " id="renkselect" onchange="ChangeRengim()"> ');
document.writeln('      </SELECT> ');
document.writeln('       			 ');
document.writeln('<input name="Kaydet" type="button" style="border:1px #CCCCCC dotted; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 9px" id="Kaydet" value="Kaydet" onclick="fontayarkaydet()"> ');
document.writeln('  ');
document.writeln('		  <span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-style: normal; font-weight: normal"><a href="http://www.suleymansonmez.com/konu.asp?id=bfzd" target="_blank" class="yazimini"><font color="#999999">BFZD<sup>©</sup></font><sup></sup></a></span> ');
document.writeln('		  </form> ');
document.writeln('</td></tr></table>');
}
// BFZD son
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//*******************************************************************************
// BFZD (Birak Fontu Ziyaretçin Degistirsin!) SISTEMI v1.1
// web sitesi : http://www.suleymansonmez.com/konu.asp?id=bfzd
// Sistemin kuruluşunu ve demolarını görmek için ziyaret ediniz.
//         2004 Subat (c) versiyon 1.1 
// İtalikten normale dönme eklendi , Kalin italik eklendi
// Sitenize ilk gelenlere default Verdana, 12 punto ve normal değerleri getirmek eklendi/ değiştirilebilir.
// *******************************************************************************


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2018 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.