Programalama > ASP

Etiketler: compact

Ort. 0
Puan ver:
<% 

rootnere="../../"
databasedizininere="databases/"
mainfile=request("n")
temprorryex=datediff("d",+1,now)

sFileFrom = Server.MapPath(""&rootnere&""&databasedizininere&""&mainfile)
sFileTo = Server.MapPath(""&rootnere&""&databasedizininere&""&mainfile&"."&temprorryex&".mdb")

sConnFrom = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & sFileFrom
sConnTo   = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & sFileTo
set jro = server.createobject("jro.JetEngine")
jro.CompactDatabase sConnFrom, sConnTo

If err<>0 Then
response.write"Error Compacting Database:<br/>" & err.description
err.clear
elseSet fso = server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso.MoveFile Server.MapPath(""&rootnere&""&databasedizininere&""&mainfile&"."&temprorryex&".mdb"),Server.MapPath(""&rootnere&""&mainfile&"."&temprorryex&".mdb")

if err <> 0 then
response.write"Error Renaming Tempory File:<br>" & err.description 
end if

fso.CopyFile Server.MapPath(""&rootnere&""&mainfile&"."&temprorryex&".mdb"),Server.MapPath(""&rootnere&""&databasedizininere&""&mainfile)
if err <> 0 then
response.write"Error Deleting Tempory File:<br>" & err.description 
end if

response.write"Compacted successful."
fso.DeleteFile Server.MapPath(""&rootnere&""&mainfile&"."&temprorryex&".mdb")
end if
Set fso = Nothing
set jro=nothing
%>


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2018 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.