Programalama > ASP

Etiketler: asp, ile, word, dosyası, oluşturma

Ort. 0
Puan ver:
Set objWord = CreateObject("Word.Application")
objWord.Caption = "Test Caption"
objWord.Visible = True

Set objDoc = objWord.Documents.Add()
Set objSelection = objWord.Selection

objSelection.Font.Name = "Arial"
objSelection.Font.Size = "18"
objSelection.TypeText "Network Adapter Report"
objSelection.TypeParagraph()

objSelection.Font.Size = "14"
objSelection.TypeText "" & Date()
objSelection.TypeParagraph()
objSelection.TypeParagraph()

objSelection.Font.Size = "10"

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration")

For Each objItem in colItems

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "ARP Always Source Route: " 
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.ArpAlwaysSourceRoute
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "ARP Use EtherSNAP: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.ArpUseEtherSNAP
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Caption: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.Caption
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Database Path: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText ""  & objItem.DatabasePath
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Dead GW Detection Enabled: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText ""  & objItem.DeadGWDetectEnabled
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Default IP Gateway: " 
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.DefaultIPGateway
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Default TOS: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.DefaultTOS
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Default TTL: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.DefaultTTL
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Description: "
  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.Description
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.TypeParagraph()

Next

objDoc.SaveAs("C:\Scripts\Word\testdoc.doc")
objWord.Quit

Burada C:scripts\Word klasörünün içine testdoc.doc diye kaydedilmiş isterseniz siz bunu değiştrebilirsiniz.

uğur toprakdeviren
www.utopyazilim.com programlama merakınızı giderin


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.