Programalama > XML

Etiketler: resim, yükle

Ort. 0
Puan ver:
'Açıklama : Bu kodu kullanmanız için Asp Upload ve Asp Jpeg 
'bileşenlerine ihtiyacınız vardır.
'Form Sayfanız:

<form id="form1" name="form1" method="post" action="resim_yukle.asp" ENCTYPE="multipart/form-data" >
<input type="file" name="file" />
<input name="Submit" type="submit" />
</form>

'resim_yukle.asp

<%

enalt_sayi = 100000
enust_sayi = 999999

Randomize()

isle   = enust_sayi - enalt_sayi + 1
random  = isle * rnd()
random  = random + enalt_sayi
guvenlik = int(random)

Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
Upload.Save server.MapPath("..\images\urun\")'Resminizin kaydolduğu klasör

 
' Create instance of AspJpeg
Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
' Open source image
For Each File in Upload.Files
dosya = file.path
Jpeg.Open dosya


set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
set file = fso.GetFile(File.Path) 
file.name = "rs"&guvenlik&".jpg" 
set file = nothing 
set fso = nothing 
next


L = 100
Jpeg.Width = L
Jpeg.Height = Jpeg.OriginalHeight * L / Jpeg.OriginalWidth

If jpeg.OriginalWidth > jpeg.OriginalHeight Then
  jpeg.Width = L
  jpeg.Height = jpeg.OriginalHeight * L / jpeg.OriginalWidth
Else
  jpeg.Height = L
  jpeg.Width = jpeg.OriginalWidth * L / jpeg.OriginalHeight
End If


jpeg.PreserveAspectRatio = True
If jpeg.OriginalWidth > jpeg.OriginalHeight Then
  jpeg.Width = L
Else
  jpeg.Height = L
End If
 


For Each File in Upload.Files
Jpeg.Save server.MapPath("..\images\urun\th"&guvenlik&".jpg")
th = server.MapPath("..\images\urun\th"&guvenlik&".jpg")
rs = file.Path
next
uzun = right(th,24)
res = right(rs,24)
response.Write uzun
mes = replace(uzun,"th","rs")

set baglanti = server.CreateObject ("ADODB.Connection")
baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & _
"DBQ=" & Server.MapPath("db.mdb") 'buraya kendi database'inizi yazın
set kd = server.CreateObject("ADODB.Recordset")
kd.open "Select * From urun",baglanti,1,3'buraya resmi 
'kaydedeceğiniz tabloyu yazın
kd.addnew
kd("resim") = mes 'urun tablosundaki resim alan'ına normal 
' resmi kaydeder
kd("thumb") = uzun 'urun tablosundaki thumb alanına resmin 
' thumb halini kaydeder
kd.update
%> 
'Sizde bu sayede database'den resimleri çağırabilirsiniz. Database'e resimlerin yollarını kaydeder.

selim
selimoyun@hotmail.com


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2021 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.