Programalama > VISUAL BASIC


Ort. 0
Puan ver:
'Aşağıdaki kodlar formlardan bağımsız
'bir BAS modülüne girecek...

Option Explicit
Type RECT
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type

Public Const SPI_GETWORKAREA& = 48
Public Declare Function SystemParametersInfo Lib
"user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction
As Long, ByVal uParam As Long, lpvParam As Any,
ByVal fuWinIni As Long) As Long

'Form1'e girecek…
Private Sub Command1_Click()
Dim rc As RECT
Dim r As Long
Dim msg As String

r = SystemParametersInfo(SPI_GETWORKAREA, 0&, rc, 0&)
msg = "Ekran Çözünürlüğü" & vbCrLf
msg = msg & "Genişlik - " & rc.Right & vbCrLf
msg = msg & "Yükseklik - " & rc.Bottom & vbCrLf & vbCrLf
Text1 = msg
Me.Move rc.Left * Screen.TwipsPerPixelX, _
rc.Top * Screen.TwipsPerPixelY, _
rc.Right * Screen.TwipsPerPixelX, _
rc.Bottom * Screen.TwipsPerPixelY
End Sub


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2018 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.