Programalama > DELPHI

Etiketler: clipboard, kullanimi

Ort. 0
Puan ver:
uses ClipBrd;
...
SomeStringData := Clipboard.AsText

uses ClipBrd;
...
if Clipboard.HasFormat(CF_TEXT) then
  SomeStringData := Clipboard.AsText
else
  ShowMessage('No text in the Clipboard');


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  //the following line will select
  //ALL the text in the edit control
  {Edit1.SelectAll;}
  
  Edit1.CopyToClipboard;
end;

uses ClipBrd;
...
if Clipboard.HasFormat(CF_METAFILEPICT) then
  ShowMessage('Clipboard has metafile');Clipboard.Assign(MyBitmap);


{place one button and one image control on form1}
{Prior to executing this code press
Alt-PrintScreen key combination}
uses clipbrd;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if Clipboard.HasFormat(CF_BITMAP) then
  Image1.Picture.Bitmap.Assign(Clipboard);
end;Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2018 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.