Programalama > ASP

Etiketler: jmail, kullanimi......

Ort. 0
Puan ver:
// aspmail.asp 

<% 

On Error Resume Next 
Set smtp = Server.CreateObject("JMail.Message" ) 

For Each veri In Request.Form ' Formdan verileri aliyoruz... 
gmesaj = gmesaj & veri & ": " & Request.Form(veri) & "<br>" 
Next 

smtp.ContentType = "text/html" 
smtp.CharSet = "ISO-8859-9" 

smtp.AddRecipient "user@siteniz.com" ' alici email.. 
smtp.from = "user@siteniz.com" ' gönderen email.. 
smtp.fromname = "Siteden Gelen" ' form ismi.... 
smtp.MailServerUserName = "user@siteniz.com" ' user.. 
smtp.MailServerPassWord = "sifreniz" ' userin sifresi 
smtp.Subject = "Mail Basligi" 
smtp.body = gmesaj 
smtp.Send("213.194.65.65" ) ' ip 

If err Then ' hata mesajini alalim Mail Gönderilmemisse.. 
Response.Write err.Description & "<br>Mesajiniz Gönderilmedi.." 
Else ' Mail Gönderilmis ise 
Response.Write("<script>alert('Ilginize Tessekkür Ederiz..');location.href='mesaj.htm';</script>" ) 
End If 

Set smtp = Nothing ' bitirelim.. 

%> 

// mesaj.htm 

<html> 
<head> 
<title>Dilek Kutusu</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254"> 
</head> 
<body background="fon_1.gif"> 
<form method="POST" action="aspmail.asp"> 
 <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr background="fon_1.gif"> 
   <td width="100%"> 
    <div align="center"><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dilek 
     Kutusu (Öneri , Sikayet , Görüs Ve Istekleriniz 
     )</font></b> </div> 
   </td> 
  </tr> 
  <tr background="fon_1.gif"> 
   <td width="100%"> 
    <div align="center"><font color="#FFFFFF"> 
     <textarea rows="20" name="veri" cols="77" style="font-family: verdana; font-size: 8pt; color: #FFFFFF; background-color: #565245; border: 1 solid #7F7866" onKeyUp="val = this.value; 

if (val.length > 350) { 

 alert('Lütfen 350 karakteri geçmeyiniz.'); 

 this.value = val.substring(0,350); 

 messaggio.focus() 

 } 

this.form.count.value=350-parseInt(this.value.length);" class="form"></textarea> 
     </font></div> 
   </td> 
  </tr> 
  <tr background="fon_1.gif"> 
   <td width="100%"> 
    <p align="center"><font size="1" face="Verdana" color="#000000"><b> Kalan 
     : 
     <input type="text" name="count" style="background-color: #565245; color: #FFFFFF; font-family: verdana; font-size: 8pt; border: 1 outset #565245" value="350" size="5" class="form" onFocus="this.blur" readonly> 
      
     <input type="submit" value="Gönder" style="background-color: #565245; color: #FFFFFF; font-family: verdana; font-size: 8pt; border: 1 outset #565245" name="submit"> 
     </b></font> 
   </td> 
  </tr> 
 </table> 
        
        
 <td width="73%" align="left"> </td> 
       
      <tr> 
       <td width="16%"></td> 
       <td width="9%"></td> 
       <td width="2%" align="center"></td> 
        
  <td width="73%" align="left" background="fon_1.gif"> </td> 
</form> 
</body> 
</html> 

<% 
' coded by sync 
%>


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.