Programalama > DELPHI


Ort. 0
Puan ver:
Usage:
 ShowProperties(Application.Handle, 'c:\autoexec.bat')
}

function ShowProperties
     (hWndOwner: HWND; const FileName: string)
     : boolean;
var
 Info: TShellExecuteInfo;
 Handle : THandle;
begin
 { Fill in the SHELLEXECUTEINFO structure }
 with Info do
 begin
  cbSize := SizeOf(Info);
  fMask := SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS or
       SEE_MASK_INVOKEIDLIST or
       SEE_MASK_FLAG_NO_UI;
  wnd := hWndOwner;
  lpVerb := 'properties';
  lpFile := pChar(FileName);
  lpParameters := nil;
  lpDirectory := nil;
  nShow := 0;
  hInstApp := 0;
  lpIDList := nil;
 end;
 
 { Call Windows to display the properties dialog. }
 Result := ShellExecuteEx(@Info);
end;


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.