Programalama > ASP

Etiketler: xmlhttp, ile, hava, durumu......

Ort. 0
Puan ver:
<%@ Language=VBScript Codepage="1254" %> 
<% 
'XMLHTTP Open  
private Function GETHTTP(adres) 
Set StrHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP" ) 
  StrHTTP.Open "GET" , adres, false 
  StrHTTP.sEnd 
  GETHTTP = StrHTTP.Responsetext 
Set StrHTTP = Nothing 
End Function 
'XMLHTTP Close  
URL = "http://www.tr.net"    

haberim = GETHTTP(URL) 
haberim = Replace(haberim,"Istanbul" , "Istanbul" ) 
If Err.Number <> 0 Then  
  Response.Write "HATA!!!!!!!  Lütfen Sayfayi Yeniden Yükleyiniz... "   
  Response.End  
End If  
dim baslangic , bitis  
baslangic = "<table border=0 cellpadding=0 cellcpacing=0>"   
bitis = "</table>"   
dim x , abc  
x = 0  
abc = 0  
dim lale  
lale = ""   
Do Until abc = 2  
x = x + 1  
If Mid(haberim,x,Len(bitis)) = bitis and abc = 1 Then  
abc = abc + 1  
End If  
If Mid(haberim,x,Len(baslangic)) = baslangic Then  
abc = abc + 1  
Else  
If abc = 1 Then  
lale = lale + Mid(haberim,x,1)  
End If  
End If  
Loop  
Function seklesok(hammadde)  
Dim gecicigeyik  
gecicigeyik = hammadde  
gecicigeyik = Replace(gecicigeyik, "" , "" , 1, -1, 1)  
gecicigeyik = Replace(gecicigeyik, "" , "" & vbCrLf, 1, -1, 1) 
seklesok = gecicigeyik  
End Function  
Response.Write "<"  
Response.Write seklesok(lale) 
Response.Write "</table>"  
%> 


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.