Programalama > DELPHI

Etiketler: kentilyona, kadar, sayi, okutma

Ort. 0
Puan ver:
function cevir(sayi:INT64):string;
var
 a,b,c:INT64;
 yaz:string;
  const
  birler:array[0..9] of string=('','bir','iki','uc','dört','beş','altı','yedi','sekiz','dokuz');
  onlar:array[0..9] of string=('','on','yirmi','otuz','kırk','elli','atmış','yetmiş','seksen','doksan');

  begin
    a:=sayi div 100;
    b:=(sayi-(a*100)) div 10;
    c:=sayi-((a*100)+(b*10));
    case a of
    0:yaz:=onlar[b]+birler[c];
    1:yaz:='YÜZ'+onlar[b]+birler[c]
    else
     yaz:=birler[a]+'YÜZ'+onlar[b]+birler[c];
    end;
 result:=yaz;
end;

function buyuk(sayi:INT64):string;
 var
kentilyon,katrilyon,trilyon,milyar,milyon,bin,bir,q,r,s,t,u,v:int64; //10^18,10^15,10^12,10^9,10^6,10^3
qy,ry,sy,ty,uy,vy,yaz:string;
begin

qy:='KENTİLYON';
ry:='KATRİLYON';
sy:='TRİLYON';
ty:='MİLYAR';
uy:='MİLYON';
vy:='BİN';

q:=1000000000000000000;
r:=1000000000000000;
s:=1000000000000;
t:=1000000000;
u:=1000000;
v:=1000;

 kentilyon := sayi div q;
 katrilyon := (sayi-(kentilyon*q)) div r;
  trilyon := (sayi-((kentilyon*q)+(katrilyon*r))) div s;
  milyar := (sayi-((kentilyon*q)+(katrilyon*r)+(trilyon*s))) div t;
  milyon := (sayi-((kentilyon*q)+(katrilyon*r)+(trilyon*s)+(milyar*t))) div u;
    bin := (sayi-((kentilyon*q)+(katrilyon*r)+(trilyon*s)+(milyar*t)+(milyon*u))) div v;
    bir := (sayi-((kentilyon*q)+(katrilyon*r)+(trilyon*s)+(milyar*t)+(milyon*u)+(bin*v)));
    yaz := '';

  if cevir(kentilyon)<>'' then yaz:=yaz+cevir(kentilyon)+qy+'';
  if cevir(katrilyon)<>'' then yaz:=yaz+cevir(katrilyon)+ry+'';
  if cevir(trilyon)<>'' then yaz:=yaz+cevir(trilyon)+sy+'';
  if cevir(milyar)<>'' then yaz:=yaz+cevir(milyar)+ty+'';
  if cevir(milyon)<>'' then yaz:=yaz+cevir(milyon)+uy+'';
  if cevir(bin)<>'' then yaz:=yaz+cevir(bin)+vy+'';
  if cevir(bir)<>'' then yaz:=yaz+cevir(bir);
 result:=yaz;
end;


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.