Programalama > JAVA SCRIPT

Etiketler: yatay, kayan, merü

Ort. 0
Puan ver:
<style>
body{overflow-x:hidden;overflow-y:scroll;}
a.yatay_menu:link{text-decoration:none; color: rgb(51,72,159); font-family:verdana, tahoma, arial; font-size:12px;}
a.yatay_menu:hover{text-decoration:underline; color: rgb(70,136,85); font-family:verdana, tahoma, arial; font-size: 12px;}
a.yatay_menu:visited{text-decoration:none; font-family:verdana, tahoma, arial; font-size: 12px;}
a.yatay_menu:active{text-decoration:none; color: rgb(57,109,165); font-family:verdana, tahoma, arial; font-size:12px; font-style:italic;}
</style>

<script language="JavaScript1.2">

var goleftimage='sola_git.gif' // SOL OK RESMİNİN ADRESİ
var gorightimage='saga_git.gif'  // SOL OK RESMİNİN ADRESİ
var menuwidth=300 //Menü genisligini ayarliyoruz
var menuheight=25 //Menü yuksekligini ayarliyoruz
var scrollspeed=6 //Menünün kayma hizi(1 ile 10 arasida deger girin).Yukseldikce hizlanir.

//MENÜDE OLACAK ÖĞELERİ BURADA TANIMLIYORUZ İŞTE..
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
var menucontents='<nobr><a href="js_script.asp" class="yatay_menu">JavaScript Kategorileri</a> | <a href="js_applet.asp" class="yatay_menu">Java Applet</a> | <a href="js_dokumanlar.asp" class="yatay_menu">Dokümanlar</a> | ve Linkler | <a href="http://www.Tasaryum.com" target="_blank" class="yatay_menu">Tasaryum.com</a> | <a href="http://www.E-Dersane.com" class="yatay_menu">E-Dersane.com</a> | <a href="http://www.JavaTr.com" class="yatay_menu">JavaTr.com</a></nobr>'


////  BU SATIRDAN SONRASINI DEĞİŞTİRMEYİN ////////////

var iedom=document.all||document.getElementById
if (iedom)
document.write('<span id="temp" style="visibility:hidden;position:absolute;top:-100;left:-1000">'+menucontents+'</span>')
var actualwidth=''
var cross_scroll, ns_scroll
var loadedyes=0
function fillup(){
if (iedom){
cross_scroll=document.getElementById? document.getElementById("test2") : document.all.test2
cross_scroll.innerHTML=menucontents
actualwidth=document.all? cross_scroll.offsetWidth : document.getElementById("temp").offsetWidth
}
else if (document.layers){
ns_scroll=document.ns_scrollmenu.document.ns_scrollmenu2
ns_scroll.document.write(menucontents)
ns_scroll.document.close()
actualwidth=ns_scroll.document.width
}
loadedyes=1
}
window.onload=fillup

function moveleft(){
if (loadedyes){
if (iedom&&parseInt(cross_scroll.style.left)>(menuwidth-actualwidth)){
cross_scroll.style.left=parseInt(cross_scroll.style.left)-scrollspeed
}
else if (document.layers&&ns_scroll.left>(menuwidth-actualwidth))
ns_scroll.left-=scrollspeed
}
lefttime=setTimeout("moveleft()",50)
}

function moveright(){
if (loadedyes){
if (iedom&&parseInt(cross_scroll.style.left)<0)
cross_scroll.style.left=parseInt(cross_scroll.style.left)+scrollspeed
else if (document.layers&&ns_scroll.left<0)
ns_scroll.left+=scrollspeed
}
righttime=setTimeout("moveright()",50)
}

if (iedom||document.layers){
with (document){
write('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" bgcolor="#E0E9EB" style="border:outset rgb(188,198,205) 1px;"><tr>')
write('<td valign="middle"><a href=#" onMouseover="moveright()" onMouseout="clearTimeout(righttime)"><img src="'+goleftimage+'"border=0></a></td>')
write('<td valign="top">')
if (iedom){
write('<div style="vertical-align: middle;position:relative;width:'+menuwidth+';">')
write('<div style="vertical-align: middle;position:absolute;width:'+menuwidth+';height:'+menuheight+';overflow:hidden;">')
write('<div id="test2" style="vertical-align: middle;position:absolute;left:0;top:0">')
write('</div></div></div>')
}
else if (document.layers){
write('<ilayer width='+menuwidth+' height='+menuheight+' name="ns_scrollmenu" style="vertical-align: middle;">')
write('<layer name="ns_scrollmenu2" left=0 top=0 style="vertical-align: middle;"></layer></ilayer>')
}
write('</td>')
write('<td valign="middle"><a href="#" onMouseover="moveleft()" onMouseout="clearTimeout(lefttime)">')
write('<img src="'+gorightimage+'"border=0></a></td></tr></table>')
}
}
</script></center>


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.