Programalama > PASCAL

Etiketler: türkçe, pascal

Ort. 0
Puan ver:
(*  ////Oguz Eroglu Turkce Pascal.. oguz_eroglu67@hotmail.co.uk\\\\ *)
unit turkce;
interface
procedure renk(t:integer);
procedure temizle;
procedure yaz(xax:string);
procedure yazi(x:string);
procedure enterabasinca;
procedure hedef(ax,by:byte);
procedure hiz(eehh:integer);
procedure ses(aahh:integer);
function xnerde: Byte;
function ynerde:Byte;
function bosalan(surucu: Byte): Longint;
function bekle: Char;
function kapasite(surucu_k:byte):Longint;
function kopyala(axc: String; bxc : Integer; cxc: Integer): String;
procedure sayiyaz(rty:integer);
procedure sayiyazi(rtf:integer);
procedure sayiyaata(var i:integer);
procedure yeni(adres,jgj:string);
implementation
uses crt,dos;
procedure renk(t:integer);
begin
textcolor(t);
end;
procedure temizle;
begin
clrscr;
end;
procedure yaz(xax:string);
begin
writeln('');
writeln(xax);
end;
procedure yazi(x:string);
begin
write(x);
end;
procedure enterabasinca;
begin
readln;
end;
procedure hedef(ax,by:byte);
begin
gotoxy(ax,by);
end;
procedure hiz(eehh:integer);
begin
delay(eehh);
end;
procedure ses(aahh:integer);
begin
sound(aahh);
end;
function xnerde: Byte;
begin
xnerde:=wherex;
end;
function ynerde:Byte;
begin
ynerde:=wherey;
end;
function bosalan(surucu: Byte): Longint;
begin
bosalan:=diskfree(surucu);
end;
function bekle: Char;
begin
bekle:=readkey;
end;
function kapasite(surucu_k:byte):Longint;
begin
kapasite:=disksize(surucu_k);
end;
function kopyala(axc: String; bxc : Integer; cxc: Integer): String;
begin
kopyala:=copy(axc,bxc,cxc);
end;
procedure sayiyaz(rty:integer);
begin
writeln(rty);
end;
procedure sayiyazi(rtf:integer);
begin
write(rtf);
end;
procedure sayiyaata(var i:integer);
var
f:text;
begin
assign(f,ParamStr(1));
reset(f);
read(f,i);
end;
procedure yeni(adres,jgj:string);
var
aup:text;
begin
assign(aup,adres);
rewrite(aup);
write(aup,jgj);
close(aup);
end;
end.


Bu kodları compile,make,built yapın.TPU dosyası oluşacak.Dosyanın adını turkce yapın.

TÜRKÇE ÇALIŞAN KODLAR Ve Bilgi::

Türkçe Pascal!! Oğuz Eroğlu 
Adres:oguz_eroglu67@hotmail.co.uk

Çekinmeyin kaydedin : )NEDİR BU? NASIL ÇALIŞIR?

Öncelikle Türkçe Pascalı kullanmak için Türkçe.tpu  Türkçe.pas  Türkçe.bak   isimli 

üç adet dosyayı Turbo Pascalın bin klasörüne kopyalayın veya kes yapıştır yapın.


ÖNEMLİ:::: Ardından program yazmaya başlarken :::

Uses turkce,..; şeklinde başlayın.


ÖRN::: uses turkce,crt;
  
        Uses graph,turkce;

        Uses turkce;
Eğer başka bir derleyici kullanıyorsanız (TP DIŞINDA) çalışıcağına dair garanti veremem çünkü Turbo Pascalla yazıldı.

Şimdi gelelim nedir bu dosyalar?

Bu dosyalar pascal programlama dilini Türkçe kullanabilmenize olanak verir.Türkçe kodlar Türkçe programlama…

 HANGİ KODLAR TÜRKÇE ÇALIŞIR?


1-) renk(renk kodu) yazının rengini ayarlamanızı sağlar. Örn::

renk(100);

renk(50);

Renk Kodlarında 100 den sonrası yanıp sönen renkleri ifade eder…2-)temizle; kodu  ekrandaki bütün yazıları siler…

örn;

writeln(‘klklk’);
readln;
temizle;


3-)yaz(‘…’); ve yazi(‘….’); kodu ekrana yazı yazar..

ÖNEMLİ::: yaz(‘..’); kodu ekranda yeni bir satıra geçer.. yazi(‘..’); kodu bunu yapmaz.Aynı satıra devam eder.


Örn: yaz(‘Ali Ata Bakmış’);4-)enterabasinca; kodu  işlemin enter tuşuna basılınca gerçekleşmesini sağlar

örn:

enterabasinca; 
end.


5-)hedef(x,y); kodu  ekranın istenilen x ve y koordinatlarına gidilmesini sağlar.

Örn:

Hedef(35,21);
Yaz(‘ali ata bak olum’);


6-)hiz(..); kodu komutun gerçekleşeceği zaman bekleme süresini ayarlar..(Delay gibi)

örn:

yaz(‘Ali’);
hiz(100);
yaz(‘Ata Bak’);

NOT: hiz(1000)==1 saniyelik bekleme süresi…7-)ses(..); kodu kasadan ses çıkarmayı sağlar..


örn:
repeat
ses(800);
until keypressed;
nosound;

Not:Bu komutu kullanarak org programı yazabilirsiniz..8-)xnerde;  ve  ynerde;   komutları  ekranın hangi koordinatlarda olduğunu belirler.(wherex ve wherey gibi);


örn::

hedef(30,8);
yazi(‘Ali ata bakk bee ‘);
enterabasinca;
hedef(xnerde+1,ynerde);
end.


9-)bosalan(..);  ve    kapasite(..);   kodları diskteki bos alanı ve disk kapasitesini belirler.


0--)GeçerLi disk.


Sayiyaz(bosalan(0));10-) bekle; kodu bir tuşa basılana kadar programı bekletir.


Örn::

Var c:char;
Begin
C:=bekle;
Yaz(‘abcd’);
Enterabasinca;
End.

11-)

kopyala(…..); kodu anlatılmaz yaşanır : )  örneğe bakın anlarsınız


uses turkce,crt;
var
a:string;
begin
temizle;
a:=’abcdef’
a:=kopyala(a,3,2);
yaz(a);
enterabasinca;
end.

EKRAN ÇIKTISI::: cd

Yani 3. harften başladı 2 harf gitti ve kodyaladı ;)


12-)sayiyaz(..); ve sayiyazi(..); kodları ekrana sayı değerlerini yazar. Yaz ve yazi kodlarıyla aynı mantıktadır.


13-)sayiyaata(..); kodu değişken ataması yapar.

Örn:

Yaz(‘’);
Sayiyaata(a);
Yaz(‘’);
Sayiyaata(b);
Sayiyaz(a+b);

Gibi14-)yeni(……); kodu belirtilen adrese yeni dosya açar…


KULLANIM::yeni(‘adres’,’yazılacak yazı’);

Örn:

.
.
.
yeni(‘c:\tp\yeni.txt’,’Ali Ata Bak’);
.
.
.

c:\tp klasörüne yeni.txt diye dosya oluştu ve içinde Ali Ata Bak yazıyor.ÖNEMLİ:::

BU PROGRAM GELİŞTİRİLMEYE TAMAMEN AÇIKTIR.EĞER GELİŞTİRİRSENİZ EN BAŞTAKİ EMAİL ADRESİMLE BANA ÇOK RAHAT ULAŞIRSINIZ.

oğuz eroğlu
oguz_eroglu67@hotmail.co.uk


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.