Programalama > C#

#include <STDIO.H>
#include <CONIO.H>
#include <STDLIB.H>
#include <STRING.H>
#include <CTYPE.H>
#include <IO.H>
void dosac(void);
void dos_olustur(void);
void giris(void);

struct stok
{
char urunadi[30];
char temyer[20];
char kontrol;
char birim[15];
char kulamac[15];
char skod[10];
char stok[15];
char oran[10];
long m;
}kayit,kayit1;

FILE * fp;
char cev;
int i,say,kaysay;
char c;
char ara[10];

int ksay(void)
{

return(filelength(fileno(fp))/
	sizeof(struct stok));
}

void dosac()
{
 fp=fopen ("STOK.DAT","r+");
 if (fp==NULL)
 {
   printf("boyle bir dosya kaydina rastlanmamistir");
   fp=fopen ("STOK.DAT","w");
   fclose(fp);
   fp=fopen("STOK.DAT","r+");
   dos_olustur();
 }
}

void dos_olustur(void)
{
int i;
  for (i=0;i<500;i++)
  {
	kayit.kontrol='-';
	fwrite (&kayit,sizeof(kayit),1,fp);
  }
}

long hash(long x)
{
 long z,y;
 z=x % 1000;
 y=x/1000000;
 return(z+y*50);
}

void giris(void)
{
 dosac();
 clrscr();

 gotoxy(30,8);cprintf("     : ...BiLGi GiRiSi... :    ");
 gotoxy(30,10);cprintf("Stok Kodu   :");gets(kayit.skod);
 gotoxy(30,12);cprintf("Stok Adi    :");gets(kayit.urunadi);
 gotoxy(30,14);cprintf("Depodaki stok miktari   :");gets(kayit.stok);
 gotoxy(30,16);cprintf("Birimi     :");gets(kayit.birim);
 gotoxy(30,14);cprintf("Birim Satis Fiyati   :");gets(kayit.temyer);
 gotoxy(30,14);cprintf("Kdv Oranı %   :");gets(kayit.oran);
 gotoxy(30,18);cprintf("Kullanim Yeri :");gets(kayit.kulamac);
 gotoxy(30,22);cprintf("GİRDİGİNİZ BİLGİLER DOGRU MU ? .. : [E/H]");
 cev=getch();
 if(toupper(cev=='E'))

 kayit.m=atol(kayit.skod);
 kayit.kontrol='+';
 fread(&kayit1,sizeof(kayit),1,fp);

 if(kayit1.kontrol=='+')
   fseek(fp,0,SEEK_END);
 else
  fseek(fp,sizeof(kayit)*hash(kayit.m),SEEK_SET); fwrite(&kayit,sizeof(kayit),1,fp);
 fclose(fp);
}

void liste()
{
 int i,s;
 dosac();
 clrscr();
 fseek(fp,0,SEEK_SET);
 i=0;
 while(!feof(fp))
 {

  fread(&kayit,sizeof(struct stok),1,fp);
	if (kayit.kontrol=='+') {

i=i+1;

printf("STOK KODU  STOKADI  STOK MİKTARI  BIRIMI   BIRIM SATIS FIYATI  KDV ORANI  KULLANIM YERI\n ");
printf("---------  --------- ------------- -------  ------------------- ---------- -------------- \n ");
printf("---------  --------- ------------- -------  ------------------- ---------- -------------- \n ");
for (s=0;s<20;s++);
{
window(1,3,80,25);
gotoxy(3,i);printf( "%s ",kayit.skod);
gotoxy(16,i);printf("%s",kayit.urunadi);
gotoxy(28,i);printf("%s",kayit.stok);
gotoxy(38,i);printf("%s",kayit.birim);
gotoxy(52,i);printf("%s",kayit.kulamac);
}
gotoxy(20,21);

printf("Listelenen Kayitlarin sonu...");

 window(1,1,80,25);

  }
 }
 getch();
 printf("Dosya Sonu...");
 fclose(fp);
}void arama(void)
{
 long sno;
 clrscr();
 gotoxy(30,8); printf(" Lütfen Aranan Stok Kodunu giriniz :");scanf("%ld",&sno);
 dosac();
 clrscr();
 kayit.m=atol(kayit.skod);
 fseek(fp,sizeof(kayit)*hash(sno),SEEK_SET);
 fread(&kayit,sizeof(kayit),1,fp);
 if(kayit.m==sno)
 {

 gotoxy(25,6);cprintf("ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»");
 gotoxy(25,7);cprintf("º     ARAMA SONUCU   º ");
 gotoxy(25,8);cprintf("º              º ");
 gotoxy(25,9);cprintf("º  Stok Kodu   :%s    º",kayit.skod);
 gotoxy(25,10);cprintf("º Stok Adi    :%s  º",kayit.urunadi);
 gotoxy(25,11);cprintf("º Stok Miktari   :%s   º",kayit.stok);
 gotoxy(25,12);cprintf("º Birimi     :%s  º",kayit.birim);
 gotoxy(25,13);cprintf("º Birim Satis Fiyati     :%s  º",kayit.temyer);
 gotoxy(25,14);cprintf("º Kdv Orani    :%s  º",kayit.oran);
 gotoxy(25,15);cprintf("º Kullanim Amaci :%s   º",kayit.kulamac);
 gotoxy(25,17);cprintf("º              º");
 gotoxy(25,18);cprintf("ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ");
 gotoxy(25,20);cprintf("ARADIGINIZ KAYIT BU MU?..... : [E/H]");
  if(toupper(cev=='E'))

 cev=getch();
 }
 else
 {
  fseek(fp,sizeof(kayit)*500,SEEK_SET);
  while(!feof(fp))
  {
  fread(&kayit,sizeof(kayit),1,fp);
   if(kayit.m==sno)
   {

 gotoxy(25,6);cprintf("ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»");
 gotoxy(25,7);cprintf("º     ARAMA SONUCU     º ");
 gotoxy(25,8);cprintf("º                º ");
 gotoxy(25,9);cprintf("º  Stok Kodu   :%s     º",kayit.skod);
 gotoxy(25,10);cprintf("º Stok Adi    :%s     º",kayit.urunadi);
 gotoxy(25,11);cprintf("º Stok Miktari   :%s     º",kayit.stok);
 gotoxy(25,12);cprintf("º Birimi     :%s     º",kayit.birim);
 gotoxy(25,13);cprintf("º Birim Satis Fiyati    :%s  º",kayit.temyer);
 gotoxy(25,14);cprintf("º Kdv Orani     :%s  º",kayit.oran);
 gotoxy(25,15);cprintf("º Kullanim Amaci :%s     º",kayit.kulamac);
 gotoxy(25,17);cprintf("º              º");
 gotoxy(25,18);cprintf("ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ");   }
  }
 }
 fclose(fp);
 getch();
}

void main(void)
{
 char sec;
 textbackground(1);textcolor(2);
do
 {
  clrscr();

 gotoxy(25,6);cprintf("ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»");
 gotoxy(25,7);cprintf("º  A N A M E N  U  º");
 gotoxy(25,8);cprintf("º              º");
 gotoxy(25,9);cprintf("º              º");
 gotoxy(25,10);cprintf("º              º");
 gotoxy(25,11);cprintf("º   STOK TAKiP PROGRAMI  º ");
 gotoxy(25,12);cprintf("º              º ");
 gotoxy(25,13);cprintf("º [1]-Bilgi Girisi     º");
 gotoxy(25,14);cprintf("º [2]-Bilgi Listeleme    º");
 gotoxy(25,15);cprintf("º [3]-Bilgi Arama      º");
 gotoxy(25,16);cprintf("º [4]-Cikis         º");
 gotoxy(25,17);cprintf("º              º");
 gotoxy(25,18);cprintf("º              º");
 gotoxy(25,19);cprintf("ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ");
 gotoxy(25,30);cprintf ("Seciminiz [1-4] :");


  sec=getch();
  switch(sec)
  {
   case '1': giris();break;
   case '2': liste();break;
   case '3': arama();break;
   case '4': exit(1);
  }
 } while(1);
}


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.