Programalama > PASCAL

Etiketler: pascalda, proceduer, menu, işlem

Ort. 0
Puan ver:
uses crt;
var
t:integer;
a,b:integer;
y:real;
c,d:integer;
sec,sec2:char;
procedure menu;
begin
clrscr;  textbackground(red);
gotoxy(26,1);write(' Atatrk Anadolu Teknik Lisesi ');
gotoxy(21,2);write(' BiliŸim Teknolojileri B”lm ™§rencisi ');
textbackground(blue);
gotoxy(33,4);write('----------------- ');
gotoxy(33,5);write('- ************* - ');
gotoxy(33,6);write('- * 1.Toplama * - ');
gotoxy(33,7);write('- * 2.€karma * - ');
gotoxy(33,8);write('- * 3.€arpma  * - ');
gotoxy(33,9);write('- * 4.B”lme   * - ');
gotoxy(33,10);write('- * 5.€ks   * - ');
gotoxy(33,11);write('- ************* - ');
gotoxy(32,12);write(' - Seciminiz [ ] -');
gotoxy(33,13);write('----------------- ');
gotoxy(28,15);write(' Aykan CESUR ATL 10-B 4060 ');
gotoxy(46,12);readln(sec);
end;
procedure Toplam;
begin
clrscr;
gotoxy(28,5);
write(' 1.Sayy Giriniz =');readln(a);
gotoxy(28,6);
write(' 2.Sayy Giriniz =');readln(b);
t:=a+b;
gotoxy(28,7);
write('Sonuc = ',t);
end;
procedure Cikarma;
begin
clrscr;
gotoxy(28,5);
write(' 1.Sayy Giriniz =');readln(a);
gotoxy(28,6);
write(' 2.Sayy Giriniz =');readln(b);
t:=a-b;
gotoxy(28,7);
write(' Sonuc = ',t);
end;
procedure Carpma;
begin
clrscr;
gotoxy(28,5);
write(' 1.Sayy Giriniz =');readln(a);
gotoxy(28,6);
write(' 2.Sayy Giriniz =');readln(b);
t:=a*b;
gotoxy(28,7);
write(' Sonuc = ',t);
end;
procedure Bolme;
begin
clrscr;
gotoxy(28,5);
write(' 1.Sayy Giriniz =');readln(c);
gotoxy(28,6);
write(' 2.Sayy Giriniz =');readln(d);
y:=c/d;
gotoxy(28,7);
write(' Sonuc = ',y);
end;
begin
repeat
menu;
if sec='1' then Toplam;
if sec='2' then Cikarma;
if sec='3' then Carpma;
if sec='4' then Bolme;
if sec='5' then halt;
readln;
gotoxy(5,22);write('Ana Menuye D”nmek ˜‡_in Ltfen "A" ya Basnz.....');
readln(sec2);
until sec2<>'A';
end.


aykan cesur
aykan.cesur@gmail.com


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2022 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.