Programalama > ASP

Etiketler: sayi, okutmak......

Ort. 0
Puan ver:
Sub SayiOku(strSayi) 
   If Len(Trim(strSayi)) = 0 Then Exit Sub 
   arrBirler = Array(0, "bir" , "iki" , "üç" , "dört" , "beş" , "altı" , "yedi" , "sekiz" , "dokuz" ) 
   arrOnlar = Array(0, "on" , "yirmi" , "otuz" , "kırk" , "elli" , "altmış" , "yetmiş" , "seksen" , "doksan" ) 
   arrBuyukler = Array("" , "birler" , "onlar" , "yüz" , "bin" , "bir" , "iki" , "milyon" , "bir" , "iki" , "milyar" , "bir" , "iki" , "trilyon" , "bir" , "iki" ) 
   iBasamak = Len(strSayi) 
   If CInt(Left(strSayi, 1)) = 0 Then 
     Call SayiOku(Right(strSayi, iBasamak-1)) 
   ElseIf arrBuyukler(iBasamak) = "birler" Then 
     If NOT strSayi = 0 Then strYazi = arrBirler(CInt(strSayi)) 
     Response.Write strYazi 
   ElseIf arrBuyukler(iBasamak) = "onlar" Then 
      strYazi = arrOnlar(CInt(Left(strSayi, 1))) & arrBirler(CInt(Right(strSayi, 1))) 
     Response.Write strYazi 
   ElseIf arrBuyukler(iBasamak) = "bir" Then 
     strYazi = arrOnlar(CInt(Left(strSayi, 1))) 
     If CInt(Mid(strSayi, 2, 1)) = 0 Then strYazi = strYazi & arrBuyukler(iBasamak-1) 
     Response.Write strYazi 
     Call SayiOku(Right(strSayi, iBasamak-1)) 
   ElseIf arrBuyukler(iBasamak) = "iki" Then 
     strYazi = arrBirler(Left(strSayi, 1)) & "yüz" 
     strYazi = Replace(strYazi, "biryüz" , "yüz" ) 
     If CInt(Mid(strSayi, 2, 1)) = 0 Then strYazi = strYazi & arrBuyukler(iBasamak-2) 
     Response.Write strYazi 
     Call SayiOku(Right(strSayi, iBasamak-1)) 
   Else 
     strYazi = arrBirler(Left(strSayi, 1)) & arrBuyukler(iBasamak) 
     strYazi = Replace(strYazi, "biryüz" , "yüz" ) 
     Response.Write strYazi 
     Call SayiOku(Right(strSayi, iBasamak-1)) 
   End If 
End Sub 

Call SayiOku(Request.QueryString("Sayi" )) 


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.