Programalama > ASP


Ort. 0
Puan ver:
kodları file.asp olarak kaydedin ve deneyin.

<% Option Explicit %>
<HTML><HEAD>
<TITLE>ASP ILE KLASÖR - DOSYA KOLLEKSİYONU</TITLE>
<META http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=#00CCFF>
<%
Dim DosyaSistemi, Surucu, Dosya, KokDizin, KokDosyalar, DosyaNesnesi
Dim SurucuHarfi, Dizin, AltDizin, r 

On Error Resume Next
Set DosyaSistemi = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
KokDizin = Request("Fldr")
Dosya = Request("File")

If IsEmpty(KokDizin) then 
SurucuBilgisi
Else 
   If not IsEmpty(Dosya) then
     DosyaBilgisi 
   Else
     AltDizinler
     DosyaListesi
%>
     <FONT COLOR="#FF0000"><B>Aktif Dizin : == ><%=KokDizin%></B></FONT><br>
<%   End if
End If
%>
</BODY>
</HTML>

<%
'-- S O N --

'-- *********** Sürücüler İle İlghili Bilgiler ******************* --
Sub SurucuBilgisi
%>
   <B><U>   Sürücüler :</U></B> <br>
   <TABLE border=1>
   <TR><TD align=center><B>Sürücü</B></TD>
   <TD align=center><B>Sürücü Adı</B></TD>
   <TD align=center><B>Sürücü Tipi</B></TD>
   <TD align=center><B>Toplam Alan</B></TD>
   <TD align=center><B>Boş Alan</B></TD>
   <TD align=center><B>Seri No</B></TD>
   <TD align=center><B>Dosya Sistemi</B></TD>
   </TR>
<%
For Each Surucu in DosyaSistemi.Drives 
%> 
   <TR><TD align=center>
   <a href="file.asp?fldr=<%=Surucu.DriveLetter & ":"%>"><%=Surucu.DriveLetter%></a></TD>
<%If Surucu.IsReady Then %>
<TD>
<%If Surucu.VolumeName ="" then %>
<% = "--İsimsiz--" %>
<%Else%>
<%=Surucu.VolumeName %>
<%End if%>
   </TD><TD align=center>
<%Select Case Surucu.DriveType %>
<%   Case 0: %><% = "Unknown" %>
<% Case 1: %><% = "Removable"%>
<% Case 2: %><% = "Fixed"%>
<% Case 3: %><% = "Network"%>
<% Case 4: %><% = "CD-ROM"%>
<% Case 5: %><% = "RAM Disk"%>
<% End Select %>
   </TD><TD><%=FormatNumber(Surucu.TotalSize/1024, 0)%> KByte
   </TD><TD><%=FormatNumber(Surucu.FreeSpace/1024, 0)%> KByte
   </TD><TD><%=Surucu.SerialNumber%>
   </TD><TD align=center><%=Surucu.FileSystem%>
   </TD></TR>
<% Else %>
<TD Colspan=6 align=center>
<B><I><% = "-- Sürücü Hazır Değil --" %></I></B></TD></TR>
<% End If
next %>
   </TABLE>
<%End Sub

'*********** Dosya Listesi İle İlgili Bilgiler ***************************
Sub DosyaListesi
%>
   <TABLE border=1>
   <TR><TH colspan=5><B>Dosyalar</B></TH></TR>
   <TR><TD align=center>
<% r=0
For Each DosyaNesnesi In Dizin.Files 
r=r+1 %>
   <A HREF="file.asp?fldr=<%=Trim(KokDizin)%>&File=<%=DosyaNesnesi.Name%>">
   <%=DosyaNesnesi.Name %></A></TD>
<% if r mod 5 = 0 then %>
   </TR><TR>
<% End if %>
   <TD align=center>
<% Next %>
   </TD></TR></TABLE>
<%End Sub

'*********** Alt Dizinlerle İlgili Bilgiler ***************************
Sub AltDizinler
Set Dizin = DosyaSistemi.GetFolder(Trim(KokDizin))
%>
   <TABLE border=1>
   <TR><TH colspan=5><B>Klasörler</B></TH></TR>
   <TR><TD align=center>
<%
r = 0
For Each AltDizin in Dizin.SubFolders 
r = r + 1 %>
   <a href="file.asp?fldr=<%=KokDizin & "\" & AltDizin.Name %>">
   <%=AltDizin.name%></a></TD>
<% if r mod 5 = 0 then %> 
   </TR><TR>
<% End if %>
   <TD align=center>
<% next %>
   </TD></TR></TABLE><br>
<%End Sub

'*********** Dosya İle İlgili Bilgiler ***************************
Sub DosyaBilgisi
Dim x
Set x=DosyaSistemi.GetFile(Trim(KokDizin & "\" & Dosya))
%>
<B>Dosya Adı   :<%=x.ShortName%></B> 
<TABLE Border>
<TR><TD>Oluşturulma Tarihi</TD><TD> <%=x.DateCreated%></TD></TR>
<TR><TD>Boyutu   </TD><TD><%=x.Size%> Byte</TD></TR>
<TR><TD>Son Erişim   </TD><TD><%=x.DateLastAccessed%></TD></TR>
<TR><TD>Son Değişiklik</TD><TD><%=x.DateLastModified%></TD></TR>
<TR><TD>Kısa Yol</TD><TD><%=x.ShortPath%></TD></TR>
<TR><TD>Son Değişiklik</TD><TD><%=x.DateLastModified%></TD></TR>
</TABLE>
<B><A HREF="<%=(Trim(KokDizin & "\" & Dosya))%>">Dosyayı Aç</A></B>
<%
End Sub
%>


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.