Programalama > ASP


Ort. 0
Puan ver:
<%  
Set Baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )  
Baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" &Server.MapPath("tablo.mdb" )  
Set DosyaSistemi=CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )  
Set DosyaOkuma = DosyaSistemi.OpenTextFile(Server.MapPath("txt.txt" ),1)  
Set KayitSeti = Server.CreateObject   ("ADODB.Recordset" )  
KayitSeti.Open "select * from tblbilgi" , Baglanti, 1,3  
Do While Not DosyaOkuma.AtEndOfStream 
KayitSeti.Addnew 
KayitSeti("ad" )=DosyaOkuma.Readline  
KayitSeti.Update  
Loop  
KayitSeti.Close  
Set KAyitSeti = Nothing  
%>


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.