Programalama > ASP.NET

------sifrele.aspx------

<%@ Page Language="vb" autoeventwireup="false" Src="sifrele.aspx.vb" Inherits="sifreleyici" %>

<html>
<head>
  <title>?ifreleme</title> 
  </head>
<body >
  <form id="Form1" method="post" runat="server">
    <div style="BORDER-RIGHT: 2px groove; BORDER-TOP: 2px groove; FONT-SIZE: x-small; Z-INDEX: 101; LEFT: 8px; BORDER-LEFT: 2px groove; WIDTH: 512px; BORDER-BOTTOM: 2px groove; FONT-FAMILY: Verdana; POSITION: absolute; TOP: 8px; HEIGHT: 248px" ms_positioning="GridLayout">
      <asp:TextBox id="sifrelenecek" style="Z-INDEX: 100; LEFT: 136px; POSITION: absolute; TOP: 24px" runat="server" Width="152px"></asp:TextBox>
      <asp:Label id="Label1" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 24px; POSITION: absolute; TOP: 30px" runat="server" Width="104px">?ifrelenecek Metin veya Sayy:</asp:Label>
      <asp:Button id="sifrele" style="Z-INDEX: 103; LEFT: 32px; POSITION: absolute; TOP: 144px" runat="server" Width="113px" Text="?ifrele"></asp:Button>
      <asp:Label id="Label2" style="Z-INDEX: 106; LEFT: 32px; POSITION: absolute; TOP: 197px" runat="server" Width="96px"> ?ifrelenmi? ?ekli:</asp:Label>
      <asp:TextBox id="sifrelenmis" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 136px; POSITION: absolute; TOP: 192px" runat="server" Width="354px" ReadOnly="True"></asp:TextBox>
    </div>
  </form>
</body>
</html>


A?a?ydaki kodda önemli olan System.Web.Security synyfyny import etmemiz.E?er import etmezseniz “FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile “ de?eri hata verecektir.?ifreleme butonuna vermi? oldu?umuz olayda ise ilk textbox de?erini “FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile” olayyny kullanarak ?ifrelememiz.” FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(sifrelenecek.text, “SHA1”)” olayynda SHA1 .net framework tarafyndan desteklenen bir algoritma. SHA1 yerine MD5 yazarsanyz de?i?ik bir algoritmayla ?ifrelemi? olursunuz.Yyi Çaly?malar


------sifrele.aspx.vb------

Imports System.Web.Security

Public Class sifreleyici
  Inherits System.Web.UI.Page
  Protected WithEvents sifrele As System.Web.UI.WebControls.Button
  Protected WithEvents Label1 As System.Web.UI.WebControls.Label
  Protected WithEvents sifrelenecek As System.Web.UI.WebControls.TextBox
   Protected WithEvents sifrelenmis As System.Web.UI.WebControls.TextBox
  Protected WithEvents Label2 As System.Web.UI.WebControls.Label

  Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    'Put user code to initialize the page here
  End Sub

  Private Sub sifrele_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles sifrele.Click
    	       sifrelenmis.Text = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(sifrelenecek.Text, "SHA1")
  End Sub
End Class


Yorumlar                 Yorum Yaz
hfedakar (0) Sakıncalı Yorum 16 December 01:23
Bunun ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi almak istiyorum. Yardımınıza ihtyacım var. Görselindede yardım ederseniz sevinirim.
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.