Programalama > VISUAL BASIC

Dim ad As String

Dim adres As String * 30

Private Sub Command1_Click()
ad = Text1.Text
adres = Text2.Text

If Option1.Value = True Then
Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK        "
End If
If Option2.Value = True Then
Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = BAYAN        "
End If
If (Option3) And (Option2) = True Then
Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = BAYAN   " & "MEDENİ HALİNİZ= EVLİ"
End If
If (Option3) And (Option1) = True Then
Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK   " & "MEDENİ HALİNİZ= EVLİ"
 End If
 
 
 If (Option4) And (Option2) = True Then
Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz = BAYAN   " & "medeni haliniz= BEKAR"
End If
If (Option4) And (Option1) = True Then
Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz = BAYAN   " & "medeni haliniz= BEKAR"
 End If
 
 If (Option1) And (Option3) And (Option5) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK   " & "medeni haliniz= EVLİ  " & " TAHSİL DURUMU=ilkokul"
 End If
 
 If (Option1) And (Option4) And (Option5) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK   " & "medeni haliniz= BEKAR   " & " TAHSİL DURUMU= İLKOKUL"
 End If
 
 If (Option2) And (Option3) And (Option5) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız= " & ad & " ADRESİNİZ=  " & adres & "Cinsiyetiniz = BAYAN   " & "medeni haliniz= EVLİ    " & " TAHSİL DURUMU= İLKOKUL"
 End If
 
 If (Option2) And (Option4) And (Option5) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  Adresiniz   " & adres & "Cinsiyetiniz = BAYAN  " & "medeni haliniz= BEKAR    " & " TAHSİL DURUMU= İLKOKUL"
 End If
 
 
 
 
 If (Option1) And (Option3) And (Option6) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK      " & "medeni haliniz= EVLİ   " & " TAHSİL DURUMU= LİSE"
 End If
 
 If (Option1) And (Option4) And (Option6) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız= " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK      " & "medeni haliniz= BEKAR      " & " TAHSİL DURUMU= LİSE"
 End If
 
 If (Option2) And (Option3) And (Option6) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz= BAYAN     " & "medeni haliniz= EVLİ     " & " TAHSİL DURUMU= LİSE"
 End If
 
 If (Option2) And (Option4) And (Option6) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz= BAYAN    " & "medeni haliniz= BEKAR     " & " TAHSİL DURUMU= LİSE"
 End If
 
 
 
 
 
 
 If (Option1) And (Option3) And (Option7) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK      " & "medeni haliniz= evli     " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE"
 End If
 
 If (Option1) And (Option4) And (Option7) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK     " & "medeni haliniz= BEKAR     " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE"
 End If
 
 If (Option2) And (Option3) And (Option7) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz = BAYAN     " & "medeni haliniz= EVLİ       " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE"
 End If
 
 If (Option2) And (Option4) And (Option7) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = BAYAN     " & "medeni haliniz= BEKAR      " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE"
 End If
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  If (Option1) And (Option3) And (Option7) And (Option8) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK    " & "medeni haliniz= evli      " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE     " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= TIP"
 End If
 
 If (Option1) And (Option4) And (Option7) And (Option8) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK    " & "medeni haliniz= BEKAR      " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE       " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= TIP"
 End If
 
 If (Option2) And (Option3) And (Option7) And (Option8) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz= BAYAN     " & "medeni haliniz= EVLİ       " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE       " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= TIP"
 End If
 
 If (Option2) And (Option4) And (Option7) And (Option8) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz= BAYAN      " & "medeni haliniz= BEKAR      " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE      " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= TIP"
 End If
 
 
 
 
 
 
 
 If (Option1) And (Option3) And (Option7) And (Option9) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK       " & "medeni haliniz= evli  " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE      " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= MÜHENDİSLİK"
 End If
 
 If (Option1) And (Option4) And (Option7) And (Option9) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız= " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK       " & "medeni haliniz= BEKAR   " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE        " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= MÜHENDİSLİK"
 End If
 
 If (Option2) And (Option3) And (Option7) And (Option9) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz = BAYAN       " & "medeni haliniz= EVLİ  " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE       " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= MÜHENDİSLİK"
 End If
 
 If (Option2) And (Option4) And (Option7) And (Option9) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = BAYAN       " & "medeni haliniz= BEKAR   " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE      " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= MÜHENDİSLİK"
 End If
 
 
 
 
 
 
 
 If (Option1) And (Option3) And (Option7) And (Option10) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK       " & "medeni haliniz= evli   " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE      " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= ECZACILIK"
 End If
 
 If (Option1) And (Option4) And (Option7) And (Option10) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK        " & "medeni haliniz= BEKAR   " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE       " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= ECZACILIK"
 End If
 
 If (Option2) And (Option3) And (Option7) And (Option10) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz= BAYAN       " & "medeni haliniz= EVLİ   " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE       " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= ECZACILIK"
 End If
 
 If (Option2) And (Option4) And (Option7) And (Option10) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =  " & adres & "Cinsiyetiniz= BAYAN       " & "medeni haliniz= BEKAR     " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE        " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= ECZACILIK"
 End If
 
 
 
 
 
 
 If (Option1) And (Option3) And (Option7) And (Option11) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız= " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK      " & "medeni haliniz= EVLİ     " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE    " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= EĞİTİM BİLİMLERİ"
 End If
 
 If (Option1) And (Option4) And (Option7) And (Option11) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz = ERKEK        " & "medeni haliniz= BEKAR      " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE  " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= EĞİTİM BİLİMLERİ"
 End If
 
 If (Option2) And (Option3) And (Option7) And (Option11) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & " ADRESİNİZ = " & adres & "Cinsiyetiniz= BAYAN       " & "medeni haliniz= EVLİ     " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE      " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= EĞİTİM BİLİMLERİ"
 End If
 
 If (Option2) And (Option4) And (Option7) And (Option11) = True Then
 Label3.Caption = "Adınız=  " & ad & "  ADRESİNİZ =   " & adres & "Cinsiyetiniz= BAYAN     " & "medeni haliniz= BEKAR      " & " TAHSİL DURUMU= ÜNİVERSİTE      " & "MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE= EĞİTİM BİLİMLERİ"
 End If
 End Sub

Private Sub Form_Load()
Frame2.Visible = False
Frame4.Visible = False
End Sub
Private Sub Option1_Click()
If Option1.Value = True Then

Frame2.Visible = True
End If
End Sub

Private Sub Option2_Click()
If (Option1) Or (Option2) = True Then
Frame2.Visible = True
End If
End Sub

Private Sub Option7_Click()
Frame4.Visible = True
End Subzeynep
sezedevi_71@hotmail.com


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2018 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.