Programalama > ASP


Ort. 0
Puan ver:
<%  
bugun=Date() 
' döngünün baslayacagi tarihi aliyoruz. Sayisal loto için Cumartesi olmasi gerekiyor 
tarih="07/07/2001" 
tarih=cDate(tarih) 
'bugüne gelene kadar döngüde 7 gün ekleyerek döngü tamamlaniyor 
do  
tarih=dateAdd ("D" ,7,tarih)  
Loop While tarih<bugun 
'Çikan tarih bir cumartesi olacagi için 1 hafta çikariyoruz 
tarih=DateAdd("D" ,-7,tarih) 
tarih=Replace(tarih,"." ,"/" ) 
yil=Year(tarih) 
ay=Month(tarih) 
If Len(ay)<2 Then 
ay="0" &ay 
End If 
gun=Day(tarih) 
If Len(gun)<2 Then 
gun="0" &gun 
End If 
'tarihi millipiyangonun sitesinde sayisal loto bölümünün alinacagi uzamtiya atamasi için çeviriyoruz 
zaman=yil&ay&gun 
%> 
<% 
On Error Resume Next 
'Bilgiyi alacagimiz sayfa'nin adresini yaziyoruz. 
adres = "http://www.millipiyango.gov.tr/loto/data/" &zaman&".shtml" 
Set StrHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP" ) 
'XMLHTTP bileseni oldugunu belirtiyoruz 
StrHTTP.Open "GET" ,adres, false  
StrHTTP.SEnd 
'Kodlari degiskene gönderiyoruz 
GETHTTP = StrHTTP.Responsetext  
Set StrHTTP = Nothing  
bilgi = GETHTTP 
  
'Bilgiyi getirmesini istiyoruz. 
'Bilginin baslayacagi kod asagida 
  
haftasi=InStr(1,bilgi,"Hafta" ) 
' top numaralari teker teker aliniyor 
  
topno1=Mid(bilgi,haftasi+34,2) 
topno2=Mid(bilgi,haftasi+64,2) 
topno3=Mid(bilgi,haftasi+95,2) 
topno4=Mid(bilgi,haftasi+125,2) 
topno5=Mid(bilgi,haftasi+156,2) 
topno6=Mid(bilgi,haftasi+186,2) 
  
'tarihi yazdirmak için önceki formati geri çeviriyoruz 
yil1=Left(zaman,4) 
ay1=Mid(zaman,5,2) 
gun1=Right(zaman,2) 
tarih1=gun1&"." &ay1&"." &yil1 
%> 
bundan sonraki kod sayisal lotonun yazdirildigi tablo istediginiz gibi degistirebilirsiniz 
tarih 1 sayisal loto çekilis tarihi 
topno1 - 6 ya kadar top numaralari 
top.gif ise koyacaginiz top resmi 
<table cellpadding=2 cellspacing=0 width=120 height=15> 
<tr> 
<td colspan=6 align=center> 
<font color="black">Sayisal Loto<br> 
<%=tarih1 %></font> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td background="top.gif" align=center valign=middle width =20 height=20><%=topno1 %> </td> 
<td background="top.gif" align=center valign=middle width =20 height=20><%=topno2 %> </td> 
<td background="top.gif" align=center valign=middle width =20 height=20><%=topno3 %> </td> 
<td background="top.gif" align=center valign=middle width =20 height=20><%=topno4 %> </td> 
<td background="top.gif" align=center valign=middle width =20 height=20><%=topno5 %> </td> 
<td background="top.gif" align=center valign=middle width =20 height=20><%=topno6 %> </td> 
</tr> 
</table> Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.