Programalama > DELPHI


Ort. 0
Puan ver:
public
    nrIco : Integer;
  MinIcon : array[0..1] of TIcon;
...
procedure TfrMain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 MinIcon[0]:=TIcon.Create;
 MinIcon[1]:=TIcon.Create;
 MinIcon[0].Handle:=LoadIcon(hInstance,'ICOOK');
 MinIcon[1].Handle:=LoadIcon(hInstance,'ICOFOLD');
 NrIco:=0;
 Timer1.Interval:=200;
end;
...
procedure TfrMain.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
 if IsIconic(Application.Handle) then begin
  NrIco:=(NrIco+1) mod 2;
  Application.Icon:=MinIcon[NrIco];
 end;
end;
...
procedure TfrMain.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 MinIcon[0].Free;
 MinIcon[1].Free;
end;Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.