Programalama > ASP.NET


Ort. 0
Puan ver:
<html>
<head>	
<title>PlaceHolder Denemesi</title>
<script language="VB" runat="server">

Sub doSignup(Source as Object, E as EventArgs)
	
' Bu alana üye kayydy icin veri tabany kodlarymyz geliyor 

End Sub
	
‘ Üye Kaydy Yazysyna Tyklanyldy?ynda
	‘ Gösterece?i webformun görünürlü?ünü yazyyoruz
	‘ Bu alanda üye kayyt formu görüntüleyip üye giri?ini görünmez yapyyoruz.

Sub newsignup(Source as Object, E as EventArgs)
	ph1.visible="true"
	ph2.visible="false"
End Sub

‘ Üye Giri?i Yazysyna Tyklanyldy?ynda
	‘ Gösterece?i webformun görünürlü?ünü yazyyoruz
‘ Yine yukaryda oldu?u gibi üye kayyt formunu görünmez yapyp üye giri? formunu görüntülüyoruz

Sub showlogin(Source as Object, E as EventArgs)
	ph2.visible="true"
	ph1.visible="false"
End Sub

Sub dologin(Source as Object, E as EventArgs)

' bu alana üye giri?i için veritabany kodu gelecek
	
End Sub
</script>
</head>
<body>
<form Name="placeh" runat="server">
	
‘ Üye giri?i için link veriyoruz. 
‘Onclick ile hangi placeholder’yn gösterilece?ini belirtiyoruz. 

<asp:LinkButton id="login" Text="Üye Giri?i" onclick="showlogin" 
causesvalidation="false" runat="server" /><br> 

‘ Üye kaydy için link veriyoruz. 
‘Onclick ile hangi placeholder’yn gösterilece?ini belirtiyoruz. 

<asp:LinkButton id="signup" Text="Kayyt olmak için Tyklayyn" 
causesvalidation="false" onclick="newsignup" runat="server" />
<p>

	‘ Bu alanda üye kaydy yapyyoruz 

<asp:placeholder ID="ph1" visible="false" runat="server">
<table>
	<tr>
		<td align="right"><b>Adynyz:</b> </td>
		<td> <asp:textbox id="frmfname" runat="server" />
<asp:RequiredFieldValidator runat="server" id="vldfname" 
ControlToValidate="frmfname" ErrorMessage="Adynyzy Yazmadynyz" display="Dynamic">
</asp:RequiredFieldValidator></td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right"><b>Soyadynyz: </b></td>
		<td> <asp:textbox id="frmlname" runat="server" />
<asp:RequiredFieldValidator runat="server" id="vldlname" 
ControlToValidate="frmlname" ErrorMessage="Soyadynyz Yazmadynyz" display="Dynamic">
</asp:RequiredFieldValidator></td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right"><b>E-mail</b></td>
		<td> <asp:textbox id="frmemail" runat="server" />
<asp:RequiredFieldValidator runat="server" id="vldemail" 
ControlToValidate="frmemail" ErrorMessage="E-mail Adresinizi Yazmadynyz" display="Dynamic">
</asp:RequiredFieldValidator></td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right"><b>Kullanycy Ady</b> (max 10):</td>
		<td> <asp:textbox id="frmuid" runat="server" />
<asp:RequiredFieldValidator runat="server" id="vlduid" 
ControlToValidate="frmuid" ErrorMessage="Kullanycy Adynyzy Yazmadynyz" display="Dynamic">
</asp:RequiredFieldValidator></td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right"><b>?ifre  </b>(10 char max):</td>
		<td> <asp:textbox textmode="password" id="frmpwd" runat="server" />
<asp:RequiredFieldValidator runat="server" id="vldpwd" 
ControlToValidate="frmpwd" 
ErrorMessage="?ifrenizi yazmadynyz" display="Dynamic">
</asp:RequiredFieldValidator></td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="right">
		<asp:button id="button1" 
		Text="Kaydet" onclick="doSignup" runat="server" /></td>
		<td></td>
	</tr>
</table>
</asp:placeholder>

	‘ Bu alanda üye giri?i yapylyyor
 
<asp:placeholder ID="ph2" visible="false" runat="server">
<b>Üye Giri?i:</b><br> 
<table border="0">	<tr>
		<td align="right" valign="Top"><b>Kullanycy Ady: </b></td>
		<td align="Left" valign="Top"><asp:TextBox id="lguid" runat="server" /></td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="Right" valign="Top"><b>?ifre: </b></td>
		<td align="Left" valign="Top"><asp:TextBox id="lgpwd" runat="server" /></td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="Right" valign="Top" Colspan="2">
		<asp:Button id="buttonlg" Text="Giri?" onclick="dologin" runat="server"/></td>
	</tr>

</table>
</asp:placeholder>
</form>
</body>
</html>


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.